Kursus

GPS i 3D-maskinstyring af entreprenørmaskiner

Deltagerne kan sikre præcisionsgravning og forebyggelse af graveskader ved hjælp af GPS i 3D til maskinstyring af jordflytnings- og entreprenørmaskiner.

Fakta

Navn:
GPS i 3D-maskinstyring af entreprenørmaskiner
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2602
Fagkode:
46750-

Målgruppe

Erfarne maskinførere og andre faglærte eller ufaglærte bygningsarbejdere, der har eller ønsker beskæftigelse inden for entreprenørområdet. Deltagerne bør have kørekort til enten traktor eller personbil. Erfaring fra entreprenørområdet med måling, nivellering og afsætning er en fordel særlig i de situationer, hvor der ikke er satellitkontakt.

Mål

Deltagerne kan anvende, kontrollere og justere GPS med tredimensional maskinstyring på jordflytnings- og entreprenørmateriel, der anvendes til udførelse af komplekse bygge- og anlægsopgaver, der skal udføres med præcision. Deltagerne kan i samarbejde med landmåler løse evt. problemer vedr. tegninger og koordinater samt udføre 3D maskinstyring efter justerede koordinater og dermed sikre præcisionsgravning og forebyggelse af graveskader. Deltagerne er som maskinførere ansvarlige for at planlægge arbejdsrutiner og for at kvalitetsvurdere de udførte opgaver i henhold til de givne udfaldskrav. Arbejdet udføres under behørigt hensyn til gældende love og regler, herunder også regler for sikkerhed, arbejdsmiljø og ergonomi.

Varighed

5,0 dage

Eksamen

Uddannelsesstedet udsteder uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har nået uddannelsens mål.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser