uddannelse til tilsynstekniker
Andre uddannelser

Tilsynstekniker

På uddannelsen lærer du at foretage en række kontroller af kød fra slagtede dyr på slagterier og levnedsmiddelvirksomheder. Det gælder kød fra fjerkræ, svin, kreaturer m.fl.

Fakta

Navn:
Tilsynstekniker
Varighed:
36 uger på fuld tid
Adgangskrav:
Relevant eud eller 3 års relevant erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling. Mulighed for VEU-godtgørelse

Du lærer at udføre korrekt kødkontrol, ligesom du får et bredt kendskab til dyrs anatomi og viden om deres sygdomme.

Uddannelsen henvender sig til uddannede inden for slagteribranchen. Du kan have en erhvervsuddannelse som fx slagter, pølsemager eller tarmrenser eller anden relevant erfaring inden for fødevarebranchen.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Du bliver uddannet til at kunne foretage kontrolopgaven på slagterier i samarbejde med en embedsdyrlæge. Kødkontrol omfatter kontrol med alle slagtedyr baseret på gældende fødevarelovgivning.

Uddannelsen veksler mellem skoleperioder på ZBC Roskilde - Slagteriskolen og praktikperioder ved Kødkontrollens lokale kontrolafdelinger på slagterierne.

Der undervises i følgende fag:

  • Husdyrenes anatomi og fysiologi, herunder kroppens normale opbygning og funktion
  • Mikrobiologi og parasitologi, herunder bakterier, virus, svampe, prioner og snyltere med fokus på dem, der kan smitte fra dyr til mennesker
  • Sygdomslære inden for husdyrsygdomme
  • Kødkontrol, herunder kontrol og bedømmelse af slagtedyr og -kroppe
  • Fødevaresikkerhed i primærproduktionen, herunder produktionsforhold og husdyrsygdomme af relevans for landmænd og for forbrugeren
  • Fødevaresikkerhed på produktionsvirksomheder, herunder bl.a. hygiejnisk fødevareproduktion og lovgivning samt egenkontrol
  • Kødproduktion og kødforædling, herunder kødbranchens opbygning, produktionsmetoder og forædlingsprocedurer
  • Dyrevelfærd og dyreværn i produktionsbesætninger samt under transport og på slagteriet

Uddannelsen foregår på ZBC Roskilde - Slagteriskolen og udbydes efter aftale med Kødkontrollen, Fødevarestyrelsen. Kontakt Kødkontrollen for oplysning om næste uddannelsesstart.

Eksamen

Fagene afsluttes med en officiel eksamen eller intern evaluering, som kan være mundtlig, skriftlig eller praktisk.

Varighed

Uddannelsen varer i alt 36 uger. Skoleperioderne omfatter i alt 20 uger med 30 lektioner om ugen. Praktikperioderne er fordelt over 16 uger med 30 egentlige praktiktimer om ugen. Dertil kommer netbaseret fjernundervisning.

Optagelse og adgang

Du skal have mindst én af følgende kvalifikationer:

  • En erhvervsuddannelse som slagter, pølsemager, tarmrenser eller en faglig uddannelse på tilsvarende niveau inden for fødevarebranchen
  • 3 års relevant beskæftigelse inden for fødevarebranchen

Du skal desuden have en ansættelseskontrakt med Fødevarestyrelsen. Det er samtidig en forudsætning, at du har kørekort til personbil.

Økonomi

Uddannelsen foregår med løn efter gældende overenskomst for tilsynsfunktionærer.

I forbindelse med skoleophold vil kost og logi samt transportudgifter endvidere blive dækket efter fastlagte rammer.

Du må i forbindelse med praktikperioderne regne med evt. udgifter til kost, transport m.v

Få mere at vide

Oplysning om uddannelsesstart fås hos Kødkontrollen.