kommunom-uddannelsen
Andre uddannelser

Kommunom

Kommunomuddannelsen henvender sig bl.a. til ansatte i kommuner og regioner samt private firmaer, der løser opgaver for kommuner og regioner. En særlig udgave af uddannelsen retter sig mod sundhedspersonale.

Fakta

Navn:
Kommunom
Varighed:
2-3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Relevant erhvervsuddannelse/gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling

Uddannelsen giver dig indsigt i vilkår og rammer for det kommunale og regionale selvstyre, og du lærer bl.a. om organisations- og kvalitetsudvikling.

Du kan beskæftige dig med administration og borgerbetjening, men kan også specialisere dig i ledelse, projektstyring eller digital forvaltning.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kommunomuddannelsen retter sig mod ansatte i kommuner og regioner. Uddannelsen giver dig faglige og metodiske kvalifikationer til at analysere og vurdere kommunale og regionale administrative problemstillinger. Du opnår desuden kompetencer til at foretage selvstændig og korrekt sagsbehandling og til at indgå i ledelses- og samarbejdsrelationer.

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • tre obligatoriske moduler (30 ECTS)
 • 2-3 valgfri moduler (20 ECTS)
 • et afgangsprojekt (10 ECTS)

Du kan tage modulerne i den rækkefølge, du har lyst til. Dog skal du have bestået både obligatoriske og valgfri moduler, inden du kan gå i gang med afgangsprojektet.

Undervisning

Undervisningen foregår normalt 1 dag om ugen i dagtimerne. Nogle få fag gennemføres anderledes.

Uddannelsessteder

Du kan læse mere om uddannelsen til Kommunom hos Komponent, der er kommunernes fælles udviklingscenter. 

Læs mere om uddannelsen på Komponent.dk

Eksamen

Hvert fag afsluttes med en eksamen. Hele uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt.

Fagoversigt

Kommunom

Kommunomuddannelsens obligatoriske moduler, der har et samlet omfang af 30 ECTS, er:

 • Forvaltning i kommuner og regioner
 • Psykologi og kommunikation
 • Organisation og samfundsvidenskabelig metode

Sundhedskommunom

Sundhedskommunomuddannelsens obligatoriske moduler, der har et samlet omfang af 30 ECTS, er:

 • Sundhedsvæsenet - opgaver, struktur og økonomi
 • Forløbskoordinering, kommunikation og psykologi
 • Kvalitet, patientsikkerhed og samfundsvidenskabelig metode

Valgfri moduler

Du kan se en oversigt over samtlige valgfri moduler hos Kommunernes Udviklingscenter (Komponent). De valgfri moduler har alle et omfang på 10 ECTS.

Se liste over valgfri moduler på Komponent.dk.

Afgangsprojekt

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der skal tage udgangspunkt i centrale problemstillinger i uddannelsen, herunder din specialedel, og have relation til din arbejdsplads. Afgangsprojektet har et omfang af 10 ECTS.

Varighed

Uddannelsen er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2-3 år og har et samlet omfang af 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du opfylde et af følgende adgangskrav:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse minimum på niveau med en af ovenstående uddannelser

Du skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder adgangsbetingelserne, så kontakt Kommunernes Udviklingscenter, Komponent. De kan vurdere, om du har opnået tilsvarende kvalifikationer på anden måde.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig adgang til relevante diplomuddannelser.

Økonomi

Der er deltagerbetaling.

De 3 obligatoriske moduler koster hver 13.350 kr. Der er rabat, hvis man tilmelder sig alle tre moduler på én gang. De valgfrie moduler og afgangsprojektet koster også 13.350 kr.

Priserne dækker undervisning, undervisningsmaterialer og eksamen.

Inspiration

Få overblik over uddannelserne.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.