kurser for sygeplejesker m.fl.
Andre uddannelser

Kurser, sygeplejersker m.fl.

Professionshøjskolerne tilbyder specialiserede kurser inden for det sygeplejefaglige område, så du løbende kan efteruddanne dig inden for dit fag.

Fakta

Navn:
Kurser, sygeplejersker m.fl.
Varighed:
Varierer
Adgangskrav:
Sygeplejersker og andre med tilsvarende forudsætninger
Økonomi:
Deltagerbetaling

Kurserne giver dig øgede kompetencer inden for enten klinisk sygepleje eller inden for det organisatoriske område. Du kan fx tage kurser i ledelse, udvikling og formidling.

Det kræver en baggrund som sygeplejerske eller tilsvarende sundhedsfaglig uddannelse at deltage i kurserne.

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Kurserne kan udbydes inden for følgende emneområder:

  • Klinisk sygepleje
  • Uddannelse, formidling og pædagogik
  • Ledelse
  • Udvikling

Uddannelsessteder

Kurserne kan udbydes af professionshøjskoler rundt om i landet.

Se mere på danske professionshøjskolers hjemmeside.

Eksamen

Hvis der indgår en prøve eller eksamen, vil det fremgå af de udbudte kurser og forløb. Der udstedes normalt et kursusbevis.

Varighed

Se varigheden under de enkelte kursusudbud.

Optagelse og adgang

Kurserne henvender sig til sygeplejersker og i visse tilfælde også til andre med en sundhedsfaglig uddannelse.

De enkelte kurser kan være tilrettelagt for personale ansat på særlige afdelinger eller i særlige funktioner, eller de kan være af mere generel art.

Undervisningen afholdes som regel efter lov om åben uddannelse eller som den del af skolernes indtægtsdækkede virksomhed, der er åben for alle.

Økonomi

Der opkræves deltagerbetaling for undervisningen.