kurser på social- og sundhedsskoler
Andre uddannelser

Kurser, social- og sundhedsskolerne

Social- og sundhedsskolerne udbyder løbende kurser inden for social- og sundhedsområdet, så du kan holde dig opdateret inden for dit fag.

Fakta

Navn:
Kurser, social- og sundhedskolerne
Varighed:
Varierer
Adgangskrav:
Medarbejdere inden for social- og sundhedsområdet
Økonomi:
Deltagerbetaling. Prisen varierer

Kurserne udbygger din viden om et felt, du allerede arbejder med, eller gerne vil arbejde med i fremtiden. Du kan fx tage et praktikvejlederkursus eller et andet fagrettet kursus.

Målgruppen er ansatte inden for det grundlæggende social- og sundhedsområde, fx social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere.

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Kurserne ligger inden for områderne social og sundhed, pædagogik og praktikvejledning.

På kurserne undervises du i emner som:

  • Pleje og omsorg
  • Psykiatri og psykologi
  • Misbrug og sundhedssvigt
  • Pædagogisk praksis i arbejdet med børn og unge
  • Konflikthåndtering
  • Sindlidende med misbrug
  • Læringsstile og vejlederroller
  • Kollegial supervision

Uddannelsessteder

Kurserne kan udbydes af sosu-skoler landet over. Få mere information om kurserne på sosu-skolernes hjemmeside.

Se sosu-skolernes hjemmeside.

Eksamen

Hvis der indgår en prøve eller eksamen, vil det fremgå af de udbudte kurser og forløb. Der udstedes normalt et kursusbevis.

Varighed

Kursernes længde varierer. Se varigheden under de enkelte kursusudbud.

Optagelse og adgang

Kurserne henvender sig til medarbejdere inden for det grundlæggende social- og sundhedsområde.

De enkelte kurser kan henvende sig til bestemte medarbejdergrupper som fx beskæftigelsesvejledere, praktikvejledere, social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, handicaphjælpere og omsorgshjælpere.

Økonomi

Der opkræves deltagerbetaling for undervisningen.

Få mere at vide

Kurserne kan udbydes af sosu-skoler landet over. Få mere information om kurserne på sosu-skolernes hjemmeside.

Se sosu-skolernes hjemmeside.