kurser, maskinmesterskoler
Andre uddannelser

Kurser, maskinmesterskoler

Maskinmesterskolerne kan tilbyde kurser, der giver kompetencer inden for drift og vedligehold af maskinteknisk udstyr.

Fakta

Navn:
Kurser, maskinmesterskoler
Varighed:
Varierer
Adgangskrav:
Varierer
Økonomi:
Deltagerbetaling

Kurserne sammensættes fx af elementer fra uddannelsen til maskinmester.

Kurserne henvender sig til alle, men især til teknisk personale.

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Maskinmesterskolernes kurser består af centrale temaer fra arbejdet som maskinmester, fx drift og vedligehold af termiske maskiner og anlæg.

Eksamen

Det fremgår af beskrivelsen på de aktuelt udbudte kurser, hvorvidt der indgår en prøve eller eksamen. Nogle kurser leder frem til et certifikat.

Værd at vide

Andre muligheder for at finde kurser af kort varighed inden for området kan være AMU-kurser inden for Varmeteknisk område (fyrede anlæg).

Udvidet kedelpasseruddannelse

Uddannelsen giver dig det udvidede kedelpassercertifikat, der ifølge Arbejdstilsynets bekendtgørelse er forudsætningen for at arbejde med trykbærende udstyr.

Efter uddannelsen kan du:

  • Passe alle typer dampkedler
  • Udføre daglig drift og vedligeholdelse af hjælpe- og produktionsudstyr
  • Forestå den daglige drift og vedligeholdelse af vandbehandling og vandbehandlingsudstyr samt foretage nødvendige analyser på råvand, spædevand, fødevand, kondensat og kedelvand
  • Udføre fejlsøgning med udgangspunkt i analyseresultaterne og udføre den lovpligtige kontrol af sikkerhedsudstyret

Uddannelsenen er opbygget af 6 ugemoduler med en efterfølgende hjemmeperiode på 2-3 uger.

Hele forløbet varer ½ år. Der vil være ca. 1 dags hjemmearbejde på eget anlæg mellem hvert modul, og du har mulighed for at inddrage din egen virksomheds anlæg i undervisningen.

Uddannelsen udbydes af Fredericia Maskinmesterskole (FMS).

De 6 ugemoduler afvikles på FMS' afdeling i Fredericia, dels som klasseundervisning, dels som øvelser i laboratorier.

Læs om Udvidet kedelpasseruddannelse på Fredericia Maskinmesterskoles hjemmeside.

Varighed

Kursernes længde varierer.

Optagelse og adgang

Der kan være særlige krav til uddannelse eller arbejdserfaring. Forhør dig på uddannelsesstedet.

Økonomi

Der opkræves deltagerbetaling for undervisningen. Der er normalt ikke mulighed for at søge om støtte til undervisningen.