Kurser på landbrugsskoler
Andre uddannelser

Kurser, landbrugsskoler

Kurserne handler primært om landbrugsfaglige emner, men der er også mulighed for kurser i fx ledelse og samarbejde.

Fakta

Navn:
Kurser, landbrugsskoler
Varighed:
Varierer
Adgangskrav:
Landmænd, rådgivere og andre med lignende forudsætninger
Økonomi:
Deltagerbetaling

Du kan bl.a. finde kurser inden for naturpleje, økonomi, husdyrhold eller tage et traktorkørekort.

Kurserne henvender sig til landmænd eller landbrugsvikarer samt rådgivere, undervisere og regnskabsassistenter med relation til landbruget.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Undervisningen kan omfatte alle forhold vedrørende landbrug:

  • Bygninger og maskiner
  • It og bedriftsløsning
  • Husdyrhold
  • Planteavl og jordbehandling
  • Skovbrug
  • Naturpleje
  • Økologi
  • Økonomi og ledelse

Kurserne kan udbydes af landbrugsskoler flere steder i landet. Der findes ikke en samlet oversigt over kursusudbuddet, du må derfor undersøge mulighederne på den ønskede landbrugsskoles egen hjemmeside.

Eksamen

Det fremgår af beskrivelsen på de aktuelt udbudte kurser, om der indgår en prøve eller eksamen. Nogle kurser afsluttes med et certifikat.

Værd at vide

Andre muligheder for at finde kurser af kort varighed inden for kan være: AMU-kurser inden for jordbrug eller skov- og naturforvaltning eller enkeltfag fra hele uddannelser, fx landbrugsuddannelsen.

Varighed

Kursernes længde varierer.

Optagelse og adgang

For at blive optaget skal du være uddannet landmand, rådgiver eller have lignende kvalifikationer.

Økonomi

Der opkræves deltagerbetaling for undervisningen. Der er normalt ikke mulighed for at søge om støtte til undervisningen.