kurser for jordemødre m.fl.
Andre uddannelser

Kurser, jordemødre

Professionshøjskolerne tilbyder efteruddannelseskurser for bl.a. jordemødre, hvor du kan følge undervisning i det fagområde, der er relevant for dig.

Fakta

Navn:
Kurser, jordemødre
Type:
Andre uddannelser
ECTS:
Varierer
Adgangskrav:
Jordemoder eller tilsvarende forudsætninger
Økonomi:
Deltagerbetaling

Du kan tage kurser i områder inden for natur- og sundhedsvidenskabelige fag samt i emner inden for den kliniske undervisning.

Kurserne retter sig primært med uddannede professionsbachelorer i jordemoderkundskab, men også andre med tilsvarende forudsætninger kan følge dem.

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Kurserne omfatter fagspecifikke kurser og korte kurser og udbydes af professionshøjskoler rundt om i landet.

Eksamen

Hvis der indgår en prøve eller eksamen, vil det fremgå af de udbudte kurser og forløb. Der udstedes normalt et kursusbevis.

Varighed

Se varigheden under de enkelte kursusudbud.

Optagelse og adgang

Kurserne henvender sig til dig, der er uddannet professionsbachelor i jordemoderkundskab eller har tilsvarende forudsætninger.

De nærmere optagelsesbetingelser fremgår af det aktuelle kursusudbud.

Undervisningen afholdes som regel efter lov om åben uddannelse eller som den del af skolernes indtægtsdækkede virksomhed, der er åben for alle.

Økonomi

Der opkræves deltagerbetaling for undervisningen.

Få mere at vide

Du kan læse mere på professionshøjskolernes hjemmesider.