kurser, ernæring og sundhed
Andre uddannelser

Kurser, ernæring og sundhed

Professionshøjskolerne tilbyder efteruddannelseskurser inden for ernæring og sundhed, hvor du kan følge undervisning i det fagområde, der er relevant for dig.

Fakta

Navn:
Kurser, ernæring og sundhed
Type:
Andre uddannelser
Varighed:
Varierer
Adgangskrav:
Professionsbachelor i ernæring og sundhed og andre med tilsvarende forudsætninger
Økonomi:
Deltagerbetaling

Du kan fx tage et kursus i ernæring, sundhed, kost eller rengøring. Du kan også følge undervisning i kemi, fysiologi eller sundhedsfremme på arbejdspladsen.

Kurserne retter sig primært med uddannede professionsbachelorer i ernæring og sundhed, men også andre med tilsvarende forudsætninger kan følge dem.

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Kurserne omfatter fagspecifikke kurser og korte kurser og udbydes af professionshøjskoler flere steder i landet.

Eksamen

Hvis der indgår en prøve eller eksamen, vil det fremgå af de udbudte kurser og forløb. Der udstedes normalt et kursusbevis.

Varighed

Se varigheden under de enkelte kursusudbud.

Optagelse og adgang

Kurserne henvender sig til dig, der er uddannet professionsbachelor i ernæring og sundhed eller har tilsvarende forudsætninger.

De nærmere optagelsesbetingelser fremgår af det aktuelle kursusudbud.

Undervisningen afholdes som regel efter lov om åben uddannelse eller som den del af skolernes indtægtsdækkede virksomhed, der er åben for alle.

Økonomi

Der opkræves deltagerbetaling for undervisningen.