kurser for ergo- og fysioterapeuter
Andre uddannelser

Kurser, ergo- og fysioterapeuter

Professionshøjskolerne tilbyder faglige efteruddannelseskurser, hvor du har mulighed for at få undervisning i netop det område, der er relevant for dig.

Fakta

Navn:
Kurser, ergo- og fysioterapeuter
Varighed:
Varierer
Adgangskrav:
Ergo- og fysioterapeuter og andre med tilsvarende forudsætninger
Økonomi:
Deltagerbetaling

Du kan fx følge undervisning i demensbehandling, arbejdsfysiologi, sprog eller funktionel behandling. Du kan også tage kurser i massage, krop og bevægelse eller livsstil.

Kurserne henvender sig til dig, der arbejder som ergo- eller fysioterapeut, men også andre med tilsvarende forudsætninger, fx sygeplejersker, jordemødre og socialpædagoger, kan følge kurserne.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kurserne indeholder et bredt emnefelt, der er relevant for såvel ergoterapeuter som fysioterapeuter.

Det kan være emner inden for aktivitetsproblemer, bevægelsesanalyse, demensbehandling, teorier inden for henholdsvis ergoterapi og fysioterapi samt vejledning og vejlederroller - men også kvalitetsudvikling, terapeutisk udviklingsarbejde og videnskabsteori.

Indholdet af det enkelte kursus fremgår af det aktuelle udbud.

Kurserne kan udbydes flere steder i landet.

Varighed

Kursernes længde varierer. Se varigheden under de enkelte kursusudbud.

Optagelse og adgang

Kurserne henvender sig til ergo- og fysioterapeuter og i visse tilfælde også til andre med en sundhedsfaglig uddannelse.

Eventuelle adgangsbetingelser fremgår af det aktuelle udbud.

Undervisningen afholdes som regel efter lov om åben uddannelse eller som den del af skolernes indtægtsdækkede virksomhed, der er åben for alle.

Økonomi

Der opkræves deltagerbetaling for undervisningen.

Få mere at vide

Du kan læse mere på professionshøjskolernes hjemmesider.