kurser for bioanalytikere
Andre uddannelser

Kurser, bioanalytikere

Professionshøjskolerne udbyder kurser inden for hele bioanalytikerområdet, og du kan tage kurser inden for både biomedicinske og bioanalytiske fagområder.

Fakta

Navn:
Kurser, bioanalytikeruddannelsen
ECTS:
Varierer
Adgangskrav:
Normalt bioanalytikeruddannelse
Økonomi:
Der er deltagerbetaling

Der er forskellige muligheder for at følge undervisning i netop det område, der er relevant for dig og har din interesse. Du kan fx tage et kursus i diabetes, stofskiftesygdomme eller basal farmakologi.

Kurserne henvender sig til bioanalytikere og andre med tilsvarende forudsætninger.

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Kurserne favner bredt inden for det biomedicinske og bioanalytiske fagfelt og kan fx omhandle følgende emner:

  • Basal farmakologi
  • Diabetes
  • Elektrokardiografi
  • Klinisk fysiologi
  • Klinisk mikrobiologi
  • Hæmatologi
  • Nuklearmedicinske undersøgelser
  • Statistik
  • Stofskiftesygdomme

Kurserne kan udbydes flere steder i landet.

Eksamen

Hvis der indgår en prøve eller eksamen, vil det fremgå af de udbudte kurser og forløb. Der udstedes normalt et kursusbevis.

Varighed

Kurserne er som udgangspunkt tilrettelagt som deltidsuddannelse og varer typisk fra få dage til nogle uger. Se varigheden under de enkelte kursusudbud.

Optagelse og adgang

Kurserne henvender sig til bioanalytikere og andre med tilsvarende forudsætninger.

Eventuelle krav og forudsætninger for at deltage fremgår af det aktuelle kursusudbud.

Undervisningen afholdes som regel efter lov om åben uddannelse eller som den del af skolernes indtægtsdækkede virksomhed, der er åben for alle.

Økonomi

Der opkræves deltagerbetaling for undervisningen.

Få mere at vide

Du kan læse mere på professionshøjskolernes hjemmesider.