Akademiuddannelsen i ungdomspædagogik
Kursus

Unges identitet, fællesskaber og kultur (akademiuddannelsen i ungdomspædagogik)

Du lærer at identificere unges betingelser for et godt ungdomsliv og være med til at opbygge nye fællesskaber i samarbejde med de unge.

Fakta

Navn:
Unges identitet, fællesskaber og kultur (akademiuddannelsen i ungdompædagogik)
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Bestået alle obligatoriske og valgfrie moduler
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Undervisningen giver dig også indsigt i unges kultur, livsvilkår og identitet, som du kan bruge i din hverdag.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

På modulet lærer du at:

  • identificere unges betingelser for at mestre ungdomslivet
  • kombinere viden om ungdomsliv med unges egne perspektiver i en ungdomspædagogisk praksis
  • tilrettelægge og vurdere muligheder for deltagelse i fællesskaber i samarbejde med større børn og unge

Undervisning

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Uddannelsens moduler kan udbydes af:

Eksamen

Skriftligt afgangsprojekt med mundtligt forsvar.

Varighed

Afgangsprojektet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse