Akademiuddannelsen i ungdomspædagogik
Kursus

Pædagogiske aktiviteter (akademiuddannelsen i ungdomspædagogik)

På modulet lærer du at planlægge og gennemføre pædagogiske tiltag, der tager udgangspunkt i deltagernes forudsætninger.

Fakta

Navn:
Pædagogiske aktiviteter (akademiuddannelsen i ungdompædagogik)
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Bestået alle obligatoriske og valgfrie moduler
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du får præsenteret konkrete metoder til at planlægge og gennemføre udviklingsprojekter og at dokumentere og formidle resultaterne.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet giver dig:

  • indsigt i pædagogiske aktiviteter
  • viden om betydningen af at inddrage deltagerne i valg og planlægning af aktiviteter
  • viden om hvordan du planlægger, gennemfører og evaluere pædagogiske aktiviteter
  • erfaring med udvikle og anvende aktiviteter i en inkluderende praksis
  • værktøjer så du kan vurdere og begrunde aktiviteters
  • relevans for en målgruppes muligheder for at deltage i en planlagt aktivitet

Undervisning

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Uddannelsens moduler kan udbydes af:

Eksamen

Skriftligt afgangsprojekt med mundtligt forsvar.

Varighed

Afgangsprojektet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse