Akademiuddannelsen i ungdomspædagogik
Kursus

Pædagogisk udviklingsarbejde (akademiuddannelsen i ungdomspædagogik)

På modulet lærer du at deltage i alle led af det pædagogiske udviklingsarbejde fra udvikling og planlægning til gennemførsel og evaluering.

Fakta

Navn:
Pædagogisk udviklingsarbejde (akademiuddannelsen i ungdompædagogik)
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Bestået alle obligatoriske og valgfrie moduler
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du lærer også videndele og formidle erfaringer fra udviklingsarbejdet, så du kan være med til at udvikle og forandre den eksisterende praksis.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet giver:

  • viden om teori og metode i pædagogisk udviklingsarbejdeviden om dokumentation og evaluering
  • blik for udviklingspotentialer og forandringsprocesser
  • værktøjer til at identificere og udarbejde et design for pædagogisk udviklingsarbejde
  • begrundelser for at anvende teorier og metoder i pædagogisk udviklingsarbejde
  • erfaring med at formidle pædagogisk udviklingsarbejde

Undervisning

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Uddannelsens moduler kan udbydes af:

Eksamen

Skriftligt afgangsprojekt med mundtligt forsvar.

Varighed

Afgangsprojektet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse