Akademiuddannelsen i ungdomspædagogik
Kursus

Pædagogisk udviklingsarbejde (akademiuddannelsen i ungdomspædagogik)

På modulet lærer du at deltage i alle led af det pædagogiske udviklingsarbejde fra udvikling og planlægning til gennemførsel og evaluering.

Fakta

Navn:
Pædagogisk udviklingsarbejde (akademiuddannelsen i ungdompædagogik)
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Bestået alle obligatoriske og valgfrie moduler
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 9.500 - 10.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Du lærer også videndele og formidle erfaringer fra udviklingsarbejdet, så du kan være med til at udvikle og forandre den eksisterende praksis.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet giver:

  • viden om teori og metode i pædagogisk udviklingsarbejdeviden om dokumentation og evaluering
  • blik for udviklingspotentialer og forandringsprocesser
  • værktøjer til at identificere og udarbejde et design for pædagogisk udviklingsarbejde
  • begrundelser for at anvende teorier og metoder i pædagogisk udviklingsarbejde
  • erfaring med at formidle pædagogisk udviklingsarbejde

Undervisning

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Uddannelsens moduler kan udbydes af:

Eksamen

Skriftligt afgangsprojekt med mundtligt forsvar.

Varighed

Afgangsprojektet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 9.500 - 10.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. 

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.