Akademiuddannelsen i ungdoms- og voksenundervisning
Kursus

Læring og deltagerforudsætninger (akademiuddannelsen i ungdoms- og voksenundervisning)

På modulet lærer du om psykologiske, sociale og kulturelle faktorers betydning for deltageres læring og motivation.

Fakta

Navn:
Læring og deltagerforudsætninger (akademiuddannelsen i ungdoms- og voksenundervisning)
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 9.500 - 10.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Du lærer at udvikle din undervisning, så den tager afsæt i både læringsteori og deltagerforudsætninger. 

Det vil gøre, at du bliver bedre til at møde unge og voksne deltagere på deres niveau og imødekomme deres læringsbehov i din undervisning.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I undervisningen indgår følgende emner:

  • Unges og voksnes kultur- og livsverden, herunder forskellige holdninger til uddannelse og arbejde
  • Unges og voksnes psykologi og livsudvikling
  • Nyere læreprocesteori
  • Kognitionspsykologi – viden om hukommelse og problemløsning

Undervisning

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 9.500 - 10.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. 

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
25. oktober 2021
5. december 2021
Underviserollen Dagundervisning 6100 Haderslev