Akademiuddannelsen i ungdoms- og voksenundervisning
Kursus

Afgangsprojekt (akademiuddannelsen i ungdoms- og voksenundervisning)

Som afslutning på akademiuddannelsen i ungdoms- og voksenundervisning udarbejder du et skriftligt afgangsprojekt.

Fakta

Navn:
Afgangsprojekt (akademiuddannelsen i ungdoms- og voksenundervisning)
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Bestået alle obligatoriske og valgfrie moduler
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Det afsluttende afgangsprojekt er med til at styrke de kompetencer, du skal bruge i dit daglige arbejde.  

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du skal gennem afgangsprojektet vise, at du har fået faglig relevant viden om en udvalgt problemstilling inden for ungdoms- og voksenundervisning.

I projektet skal du:

  • Anvende relevant teori, metode og praksis inden for det valgte fagområde, fx foretage et reflekteret valg af undersøgelses- og analysemetode og inddrage praksisnære problemstillinger
  • Opstille og argumentere for forslag til løsning og handlemuligheder
  • Kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsforslag til kollegaer, samarbejdspartnere og brugere

Undervisning

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Skriftligt afgangsprojekt med mundtligt forsvar.

Varighed

Afgangsprojektet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Du skal have bestået alle obligatoriske og valgfrie moduler for at begynde på afgangsprojektet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse