Akademiuddannelsen i socialt arbejde
Kursus

Teorier og metoder i det forebyggende og gadeplansbaserede arbejde med børn og unge (akademiuddannelsen i socialt arbejde)

Modulet giver dig viden om det forebyggende gadeplansarbejde, herunder hvordan en helhedsorienteret indsats kan bidrage til at forebygge udsathed og kriminalitet blandt børn og unge.

Fakta

Navn:
Teorier og metoder i det forebyggende og gadeplansbaserede arbejde med børn og unge
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 9.500 - 10.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Målet er, at du kan identificere og vurdere sociale udfordringer i forhold til arbejdet med børn og unge i udsatte positioner på gadeplan. Du lærer desuden at omsætte din viden i en relevant socialfaglig og pædagogisk indsats og at indgå professionelt i forældresamarbejdet.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

På modulet lærer du at anvende udvalgte tilgange og metoder i gadeplansarbejdet, og du får en grundlæggende forståelse for din rolle i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde.

Du får desuden indsigt i de regler, der regulerer området og reflekterer over egen funktion og formål med arbejdet i den helhedsorienterende forebyggende indsats.

Undervisningen omfatter følgende emner:

 • Gadeplansarbejde og dets rolle i den helhedsorienterede og forebyggende indsats
 • Udsathed, ungdomsliv og ungdomskultur
 • Udvalgte metoder og tilgange i socialt og pædagogisk arbejde på gadeplan
 • Forældreinddragelse
 • Relevant lovgivning
 • Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde
 • Radikaliseringsprocesser og bandeproblematikker

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i socialt arbejde, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder, og har et omfang der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 9.500 - 10.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.