Akademiuddannelsen i socialt arbejde
Akademiuddannelse

Akademiuddannelsen i socialt arbejde

Uddannelsen kvalificerer du dig til at administrere, sagsbehandle og vejlede inden for det sociale område. Du kan vælge at specialisere dig inden for tolkning, psykosocialt arbejde eller demens.

Fakta

Navn:
Akademiuddannelsen i socialt arbejde
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du får en grundlæggende viden om socialt arbejde og sociale problemer, og lærer bl.a. om centrale retslige principper for myndighedsudøvelse. 

Du kan specialisere dig inden for demens, psykosocialt arbejde eller tolkning.

Uddannelsen henvender sig til administrative medarbejdere inden for det sociale område, pædagogiske assistenter, social- og sundhedsassistenter eller medarbejdere, som arbejder med forebyggelse og sundhedsfremme i boligområder.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Akademiuddannelsen i socialt arbejde er en videregående voksenuddannelse, der hører under fagområdet administration og forvaltning.

Uddannelsen supplerer dine administrative kompetencer med viden inden for emner som jura, økonomi, kommunikation, psykologi og psykiatri. 

Du får bl.a. kendskab til social lovgivning og aktuel socialpolitik, og du præsenteres for de mest anvendte teorier og metoder inden for socialt arbejde, kommunikation og konflikthåndtering.

For at gennemføre en hel akademiuddannelse i socialt arbejde, skal du læse: Tre obligatoriske moduler, to valgfrie moduler og et afgangsprojekt. Uddannelsen har stor fokus på personlig og faglig involvering.

Uddannelsesretninger

Du kan tage akademiuddannelsen i socialt arbejde som en generel grunduddannelse, eller du kan specialisere dig inden for et selvvalgt område.  Vil du fx gerne arbejde som tolk, vælger du retningen tolkning.

Der er 3 mulige udddannelsesretninger:

 • Demens
 • Psykosocialt arbejde
 • Tolkning 

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften-, weekend- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Du kan tage en hel akademiuddannelse eller vælge enkelte fag. 

Du kan selv sammensætte en fleksibel akademiuddannelse ved at kombinere moduler fra forskellige akademiuddannelser. Tal med studievejlederen på uddannelsesstedet om mulighederne for at sammensætte en uddannelse, der passer til dine behov.

Erhvervsakademierne kan tilbyde indledende kurser, der forbedrer grundlaget for at gennemføre nogle fag. Kontakt den skole, hvor du vil søge optagelse til akademiuddannelsen, hvis du er i tvivl om dine forudsætninger.

Fagoversigt

En samlet Akademiuddannelse i Socialt Arbejde består af 3 obligatoriske moduler, 2 valgfri moduler og et afgangsprojekt. Hele uddannelsen udgør i alt 60 ECTS-point.

Obligatoriske moduler:

 • Organisation, styring, rammer og samarbejde i socialt arbejde (10 ECTS)
 • Socialarbejderens generelle og specifikke faglighed (10 ECTS)
 • Sociale problemer og det sociale arbejdes udvikling (10 ECTS)

Valgfri moduler:

 • Socialt arbejde inden for arbejdsmarked og beskæftigelse (10 ECTS)
 • Socialt arbejde med udsatte grupper (10 ECTS)
 • Socialt arbejde med udsatte familier, børn og unge (10 ECTS)
 • Teorier og metoder i det gadeplansbaserede arbejde med børn og unge (10 ECTS)

 

Muligheder for specialisering

Du kan tage akademiuddannelsen i socialt arbejde som en generel grunduddannelse, eller du kan specialisere dig inden for et selvvalgt område.

Retningsspecifikke forløb:

Demens

 • Omsorg for den demente borger (10 ECTS)
 • Socialt arbejde med demente borgere (10 ECTS)

Psykosocialt arbejde

 • Psykosociale dobbeltproblematikker (10 ECTS)
 • Bio-psyko-social rehabilitering (10 ECTS)

Tolkning

 • Fagtolkens tolkefaglighed og tolkeetik. Modulet er obligatorisk. (10 ECTS)
 • Fagtolken inden for inden for arbejdsmarkedet, beskæftigelse, integration og uddannelse (10 ECTS)
 • Fagtolken inden for det sociale område (10 ECTS)
 • Fagtolken inden for politi- og retsområdet (10 ECTS)
 • Fagtolken inden for sundhedsområdet (10 ECTS)

Du afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt. 

Du skal følge valgfrie moduler svarende til 20 ECTS.

Varighed

Akademiuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig mulighed for at arbejde med sagsbehandling inden for social- og sundhedsområdet, fx i den kommunale administration.

Læs mere om typer af job inden for arbejde med vejledning samt kontor og administration.

Vil du læse videre, giver uddannelsen adgang til flere relevante diplomuddannelser, fx socialformidler. Læs mere om diplomuddannelserne.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.

Vis moduler Skjul moduler

Moduler
Afgangsprojekt (akademiuddannelsen i socialt arbejde)
Bio-psyko-social rehabilitering (akademiuddannelsen i socialt arbejde)
Fagtolken inden for arbejdsmarkedet, beskæftigelse, integration og uddannelse (akademiuddannelsen i socialt arbejde)
Fagtolken inden for det sociale område (akademiuddannelsen i socialt arbejde)
Fagtolken inden for politi- og retsområdet (akademiuddannelsen i socialt arbejde)
Fagtolken inden for sundhedsområdet (akademiuddannelsen i socialt arbejde)
Fagtolkens tolkefaglighed og tolkeetik (akademiuddannelsen i socialt arbejde)
Omsorg for den demente borger (akademiuddannelsen i socialt arbejde)
Organisation og styring (akademiuddannelsen i socialt arbejde)
Organisation, styring, rammer og samarbejde i socialt arbejde (akademiuddannelsen i socialt arbejde)
Pårørende- og netværkssamarbejde (akademiuddannelsen i socialt arbejde)
Psykosociale dobbeltproblematikker (akademiuddannelsen i socialt arbejde)
Social praksis (akademiuddannelsen i socialt arbejde)
Socialarbejderens generelle og specifikke faglighed (akademiuddannelsen i socialt arbejde)
Sociale problemer og det sociale arbejdes udvikling (akademiuddannelsen i socialt arbejde)
Socialt arbejde inden for arbejdsmarked og beskæftigelse (akademiuddannelsen i socialt arbejde)
Socialt arbejde med demente borgere (akademiuddannelsen i socialt arbejde)
Socialt arbejde med udsatte familier, børn og unge (akademiuddannelsen i socialt arbejde)
Socialt arbejde med udsatte grupper (akademiuddannelsen i socialt arbejde)
Teorier og metoder i det forebyggende og gadeplansbaserede arbejde med børn og unge (akademiuddannelsen i socialt arbejde)