Akademiuddannelsen i socialt arbejde
Kursus

Socialt arbejde med udsatte familier, børn og unge (akademiuddannelsen i socialt arbejde)

Modulet giver dig viden om social- og velfærdspolitik samt livsbetingelser for socialt udsatte med særlig fokus på børne- og ungeområdet.

Fakta

Navn:
Socialt arbejde med udsatte familier, børn og unge
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 9.500 - 10.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Målet er, at du kan yde rådgivning og støtte i mindre komplicerede sager, og samtidig sikre viderevisitering af mere komplicerede sager.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du opnår grundlæggende indsigt i barndommens, familiens og samfundets betydning i forhold til udvikling og forebyggelse af sociale problemer hos børn, unge og deres familier.

Du lærer bl.a. at benytte konkrete metoder og redskaber i arbejdet med udsatte børn og unge og kan eksempelvis anvende forskellige juridiske metoder afhængig af sagens omfang og indhold. Du reflekterer over magt, etik og egen myndighedsrolle og kan skriftligt formidle sociale problemstillinger på et let forstålig måde.

Undervisningen omfatter emner som:

  • Teorier om børns udvikling, bl.a. udviklingspsykologi og mestringsteori
  • Forskellige perspektiver på børne-, unge- og familieområdet
  • Lovgivning, sagsbehandling og metoder i socialt arbejde med udsatte børn, unge og familier
  • Professionelle aktører på området og samarbejde imellem dem
  • Udvalgte, særlige problemstillinger inden for børn- og ungeområdet

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i socialt arbejde, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder, og har et omfang der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 9.500 - 10.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.