Akademiuddannelsen i socialt arbejde
Kursus

Socialt arbejde inden for arbejdsmarked og beskæftigelse (akademiuddannelsen i socialt arbejde)

Modulet giver dig en grundlæggende viden om beskæftigelseslovgivning og om sammenhænge mellem sociale problemer og arbejdsmarkedsforhold.

Fakta

Navn:
Socialt arbejde inden for arbejdsmarked og beskæftigelse
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 9.500 - 10.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Du bliver i stand til at yde en kvalificeret beskæftigelsesindsats i mindre komplicerede sager, og du kan sikre viderevisitering af mere komplicerede sager.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du opnår viden om et arbejdsmarked i stadig forandring, teorier om arbejdsmarkeds- og beskæftigelsespolitik og om udvalgt lovgivning indenfor beskæftigelsesområdet.

Du lærer at foretage systematisk undersøgelsesarbejde og sagsbehandling på dele af beskæftigelsesområdet, og du kan bl.a. anvende juridiske principper, udøve retsligt skøn og træffe afgørelser eller tildele sociale ydelser inden for dele af beskæftigelsesområdet.

Undervisningen omfatter emner som:

  • Forholdet imellem socialpolitik, velfærdspolitik og beskæftigelsespolitik
  • Arbejdsmarked, beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitik - aktuelt og historisk
  • Arbejdets sociale og identitetsmæssige betydning - myndighedsrollen
  • Lovgrundlag og arbejdsmetoder indenfor beskæftigelsesområdet
  • Forskning/undersøgelser om beskæftigelsesindsatsen i praksis

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i socialt arbejde, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder, og har et omfang der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 9.500 - 10.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.