Akademiuddannelsen i socialt arbejde
Kursus

Sociale problemer og det sociale arbejdes udvikling (akademiuddannelsen i socialt arbejde)

Modulet giver grundlæggende forståelse af, hvad socialt arbejde er. Der er fokus på den sammenhæng det sociale arbejde indgår i, og du præsenteres for forskellige faglige og videnskabelige indgangsvinkler til området.

Fakta

Navn:
Sociale problemer og det sociale arbejdes udvikling
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du får desuden viden om de juridiske rammer for socialt arbejde, lige som du arbejder med din egen socialfaglighed.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du får kendskab til socialarbejderens arbejdsområde, og lærer at forstå sammenhænge mellem socialpolitik, velfærdsstat og egen praksis.

Undervisningen omfatter emner som:

  • Det sociale arbejde og velfærdsstatens historie
  • Teori om velfærdsstat og velfærdsmodeller
  • Socialpolitikkens historie og aktuelle socialpolitiske tendenser
  • Teoretisk tænkning i relation til konkrete sociale temaer
  • Psykologiske, psykiatriske og samfundsvidenskabelige teorier om udvalgte sociale problemer, årsagsforståelser og fremtrædelsesformer
  • Perspektiver på socialt arbejde og princippet om helhedssyn

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er obligatorisk på akademiuddannelsen i socialt arbejde, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder, og har et omfang der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse