Akademiuddannelsen i socialt arbejde
Kursus

Socialarbejderens generelle og specifikke faglighed (akademiuddannelsen i socialt arbejde)

Du får øget din viden om fællesfaglige elementer i det sociale arbejde og kan omsætte dine færdigheder i et udvalgt fagområde, som du fremadrettet vil koncentrere dig om.

Fakta

Navn:
Socialarbejderens generelle og specifikke faglighed
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 9.500 - 10.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Du lærer bl.a. om organisationspsykologi, sammenhænge mellem velfærdsstat og socialpolitik, fællesfaglige principper, værdier og etik samt forskellige indsatsformer i det sociale arbejde.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Som studerende arbejder du bl.a. med at analysere og vurdere praksisnære problemstillinger og kommer med forskellige løsningsforslag.

Undervisningen omfatter emnerne:

 • Grundlæggende former for socialt arbejde
 • Metodisk tænkning - grundintroduktion
 • Professionsidentitet, samarbejde og fællesfaglige metodiske principper
 • Etik
 • Professionssociologi
 • De overordnede juridiske rammer for socialt arbejde
 • Teorier om kommunikation og konflikthåndtering

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er obligatorisk på akademiuddannelsen i socialt arbejde, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder, og har et omfang der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 9.500 - 10.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.