Akademiuddannelsen i socialt arbejde
Kursus

Socialarbejderens generelle og specifikke faglighed (akademiuddannelsen i socialt arbejde)

Du får øget din viden om fællesfaglige elementer i det sociale arbejde og kan omsætte dine færdigheder i et udvalgt fagområde, som du fremadrettet vil koncentrere dig om.

Fakta

Navn:
Socialarbejderens generelle og specifikke faglighed
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du lærer bl.a. om organisationspsykologi, sammenhænge mellem velfærdsstat og socialpolitik, fællesfaglige principper, værdier og etik samt forskellige indsatsformer i det sociale arbejde.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Som studerende arbejder du bl.a. med at analysere og vurdere praksisnære problemstillinger og kommer med forskellige løsningsforslag.

Undervisningen omfatter emnerne:

 • Grundlæggende former for socialt arbejde
 • Metodisk tænkning - grundintroduktion
 • Professionsidentitet, samarbejde og fællesfaglige metodiske principper
 • Etik
 • Professionssociologi
 • De overordnede juridiske rammer for socialt arbejde
 • Teorier om kommunikation og konflikthåndtering

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er obligatorisk på akademiuddannelsen i socialt arbejde, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder, og har et omfang der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

t.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse