Akademiuddannelsen i socialt arbejde
Kursus

Pårørende- og netværkssamarbejde (akademiuddannelsen i socialt arbejde)

På modulet lærer du at samarbejde med pårørende og netværk til borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Fakta

Navn:
Pårørende- og netværkssamarbejde
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du får indsigt i juridiske, etiske, sociale og organisatoriske emner, der er væsentlige for et godt samarbejde med pårørende og netværk.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I undervisningen arbejder du med tilgange og metoder, der kan styrke samarbejde og kommunikation mellem borger, pårørende og netværk.

Du lærer at:

  • anvende metoder og redskaber til samarbejde med pårørende og netværk.
  • vurdere praksisnære problemstillinger og justere arbejdsgange omkring borgeren med fokus på pårørende og netværkssamarbejdet.
  • formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder i netværkssamarbejdet til pårørende og borgere.

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i socialt arbejde, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder, og har et omfang der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse