Akademiuddannelsen i socialt arbejde
Kursus

Organisation, styring, rammer og samarbejde i socialt arbejde (akademiuddannelsen i socialt arbejde)

Modulet giver dig en grundlæggende viden om organiseringen af den offentlige sektor og det sociale arbejde, og du lærer at orientere dig og handle indenfor givne politiske og organisatoriske rammer.

Fakta

Navn:
Organisation, styring, rammer og samarbejde i socialt arbejde
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 9.500 - 10.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Du får en grundforståelse for lovgivningens sammensætning og kan indgå i en dialog med borgeren om løsning af sociale problemer indenfor de gældende juridiske rammer.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du får kendskab til organisationsteori, lovgivningens organisering og centrale forvaltningsretlige principper, og du kan som myndighedsperson indgå i en løsningsorienteret dialog med borgeren.

Undervisningen omfatter emner som:

  • Organisatoriske aspekter af velfærdsstaten og den offentlige forvaltning – herunder samspillet imellem stat, regioner, kommuner og institutioner
  • Aktuelle udviklingstendenser i organiseringen af den offentlige sektor og det sociale arbejde
  • Centrale retslige principper for myndighedsudøvelse og sagsbehandling
  • Den sociale lovgivnings historie og den aktuelle juridiske ramme for socialpolitik og socialt arbejde
  • Globalisering – nationale og globale rammer

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er obligatorisk på akademiuddannelsen i socialt arbejde, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder, og har et omfang der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 9.500 - 10.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.