Akademiuddannelsen i socialt arbejde
Kursus

Omsorg for den demente borger (akademiuddannelsen i socialt arbejde)

Modulet giver øget forståelse for demente borgeres livssituation. I undervisningen arbejder I med konkrete metoder, som du kan bruge i omsorgsarbejdet med demensramte og deres pårørende.

Fakta

Navn:
Omsorg for den demente borger
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 9.500 - 10.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Du lærer bl.a. at tilrettelægge meningsfulde dagligdagsaktiviteter for demente og at håndtere uhensigtsmæssige handlemønstre hos demente borgere. 

Modulet henvender sig primært til sosu-assistenter, deltagere med pædagogisk grunduddannelse eller administrativt personale, der til dagligt arbejder med demente borgere.

Valgfrit modul på akademiuddannelsen i socialt arbejde.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Gennem undervisningen får du styrket dine kompetencer, så du kan analysere og vurdere demensramtes behov, håndtere omsorgssituationer og tilrettelægge meningsfulde aktiviteter for demensramte borgere samt deltage i tværfagligt samarbejde og kvalificere egen praksis.

Undervisningen omfatter følgende emner:

  • Den normale aldring
  • Symptomkomplekset ved demens
  • Udredning for demens
  • Socialpædagogisk omsorg
  • Plejeløsninger ved uhensigtsmæssige handlemønstre
  • Samarbejde med pårørende

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i socialt arbejde, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder, og har et omfang der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 9.500 - 10.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
26. august 2020
10. december 2020
Omsorg for den demente borger, ID 7084 Dagundervisning 4800 Nykøbing F
*
8. januar 2021
31. marts 2021
Omsorg for den demente borger Dagundervisning 2200 København N