Akademiuddannelsen i socialpædagogik
Kursus

Hvad er socialpædagogik? (akademiuddannelsen i socialpædagogik)

Modulet giver dig viden og forståelse for det socialpædagogiske felts udfordringer og dilemmaer - både gennem en teoretisk tilgang og ved at inddrage egne praksiserfaringer.

Fakta

Navn:
Hvad er socialpædagogik?
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 7.000 - 9.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Modulet er obligatorisk på akademiuddannelsen i socialpædagogik.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet introducerer dig til det socialpædagogiske felt og tager udgangspunkt i dine egne erfaringer og cases fra praksis. Du lærer om:

  • Socialpædagogikkens historie
  • Dilemmaer i den socialpædagogiske praksis
  • Egen læreproces som studerende af praksisfeltet
  • Egen fagidentitet og kompetenceområde

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er obligatorisk på akademiuddannelsen i socialpædagogik, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 7.000 - 9.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. februar 2021
11. juni 2021
Socialpædagogisk praksis Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
25. august 2021
19. november 2021
Socialpædagogisk praksis Dagundervisning 6705 Esbjerg Ø
*
25. august 2021
22. oktober 2021
Socialpædagogisk praksis Dagundervisning 6705 Esbjerg Ø
*
25. august 2021
19. november 2021
Socialpædagogisk praksis Dagundervisning 6705 Esbjerg Ø
*
25. august 2021
19. november 2021
Socialpædagogisk praksis 6100 Haderslev