Rengøringspersonale på hospital ordner hospitalstuei
Kursus

Renrumsteknologi (akademiuddannelsen i hygiejne og rengøringsteknik)

Du får kendskab til krav og standarder inden for renrumsteknologi. Det er viden, der er relevant, hvis du fx beskæftiger dig med service til operationsstuer, sterilafdelinger, specialvaskerier og medicial- og fødevarevirksomheder.

Fakta

Navn:
Renrumsteknologi
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
5
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Det indebærer bl.a., at du kan vælge hensigtsmæssig vedligehold og rengøring til den type rum, og du kan formidle problemstillinger om renrum til virksomhedens medarbejdere.

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i hygiejne og rengøringsteknik.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du lærer bl.a. at vælge hensigtsmæssig vedligehold og rengøring til renrum, og du kan formidle problemstillinger om den type rum til virksomhedens medarbejdere.

Modulet indeholder emner som:

  • Sterilafdelinger, operationsstuer, isolation mv.
  • Medicinal- og fødevare virksomhed
  • Renrum på vaskerier
  • Nye sygehusbyggerier
  • Krav til udsugning, ventilation og apparaturer
  • Standarder

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Renrumsteknologi er valgfrit på akademiuddannelsen i hygiejne og rengøringsteknik, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 5 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse