Rengøringspersonale på hospital ordner hospitalstuei
Kursus

Rengøringsledelse og kommunikation (akademiuddannelsen i hygiejne og rengøringsteknik)

Du får kompetencer til i praksis at forestå ledelse af et serviceteam. Det indebærer viden om lovkrav og personaleadministration, men også redskaber til at varetage mødeledelse, løse konflikter og lede medarbejdere med forskellig kulturel baggrund.

Fakta

Navn:
Rengøringsledelse og kommunikation
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Modulet er obligatorisk på akademiuddannelsen i hygiejne og rengøringsteknik.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

 

 

 

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Der er fokus på, at du kan anvende viden og metoder på områder, der er særligt kendetegnende for rengøringsbranchen, fx samarbejde, social ansvarlighed, interkulturel forståelse, kompetenceudvikling, formidling og kommunikation.

Modulet indeholder emner som:

 • Mangfoldighedsledelse og kulturforståelse
 • Interkulturel kommunikation
 • Distance- og teamledelse
 • Forandringsledelse
 • Konflikthåndtering
 • Relevant lovgivning
 • Mødeledelse
 • Personaleadministration

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Rengøringsledelse og kommunikation er obligatorisk på akademiuddannelsen i hygiejne og rengøringsteknik, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse