Rengøringspersonale på hospital ordner hospitalstuei
Kursus

Projektering af rengørings- og hygiejnerelaterede serviceydelser (akademiuddannelsen i hygiejne og rengøringsteknik)

Modulet giver dig bl.a. kompetencer til at vurdere udbudsmateriale og afdække rengørings- og hygiejnebehov, så du både kan projektere, planlægge, drifte og udvikle serviceydelser.

Fakta

Navn:
Projektering af rengørings- og hygiejnerelaterede serviceydelser
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Modulet er obligatorisk på akademiuddannelsen i hygiejne og rengøringsteknik.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

 

 

 

 

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du får indblik i forskellige aspekter af tilbudsgivning og projektering af en rengøringsopgave. Fx bliver du klædt på metodisk til at udarbejde og præsentere dit tilbud, men du lærer også om økonomi og rengøringsstander. Endelig får du it-værktøjer til planlægning og opfølgning.

Modulet indeholder emner som:

 • Behovsafdækning og projektering
 • Udarbejdelse, igangsætning og opfølgning på tilbud
 • Præsentation af tilbud
 • Indkøb i forhold til praksisanvendelse
 • Vurdering og udarbejdelse af arbejdsplaner, fordeling af medarbejdere mv.
 • Økonomi og drift, fx personaleomkostninger, investering og afskrivning
 • Hygiejne, rengørings- og kvalitetsstandarder, fødevaresikkerhed og styring af infektionshygiejne
 • Relevante it-værktøjer til planlægning, kontrol, dokumentation og helhedsorienteret tilgang

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Projektering af rengørings- og hygiejnerelaterede serviceydelser er obligatorisk på akademiuddannelsen i hygiejne og rengøringsteknik, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse