Rengøringspersonale på hospital ordner hospitalstuei
Kursus

Hygiejne- og rengøringsteknik - udvidet (akademiuddannelsen i hygiejne og rengøringsteknik)

Modulet udbygger din rengøringstekniske viden, så du kan samarbejde tværfagligt om løsning af hygiejnefaglige opgaver. Du får også forudsætninger for at vurdere resultat og kvalitet af en løst opgave.

Fakta

Navn:
Hygiejne- og rengøringsteknik - udvidet
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Modulet er obligatorisk på akademiuddannelsen i hygiejne og rengøringsteknik.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

 

 

 

 

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Ud over mere viden om rengøringskemi, produktionshygiejne og lovkrav får du forudsætninger for at indgå i innovationsprocesser, fx i forbindelse med implementering af robotteknologi til rengøringsopgaver. Du lærer også at vurdere, om design af udstyr til produktion og rengøring er hygiejnisk hensigtsmæssigt.

Modulet indeholder emner som:

  • Rengørings- og desinfektionsmidlers kemi, herunder rengøring og vedligehold af bestemte materialer
  • Produktionshygiejne, herunder hygiejnisk design og konstruktion af maskiner og udstyr, personlig hygiejne, analyse og styring af kritiske punkter, skadedyrsbekæmpelse samt måling og vurdering af rengøringskvalitet
  • Brancherelevante rengørings- og desinfektionsmetoder, fx CIP-, skum-, allergen- og robotrengøring; innovative desinfektionsmetoder indgår også
  • Lovkrav, herunder arbejdsmiljø og sikkerhed, spildevand og affaldshåndtering
  • Vurdering og planlægning af hygiejnisk og rengøringsvenligt byggeri, herunder input til arkitekter, ingeniører og producenter i forbindelse med bygningsrenovering og ombygning eller udvikling af hjælpemidler og robotter

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Hygiejne- og rengøringsteknik - udvidet er obligatorisk på akademiuddannelsen i hygiejne og rengøringsteknik, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
5. marts 2024
4. juni 2024
Hygiejne- og rengøringsteknik, udvidet Dagundervisning 4000 Roskilde