Akademiuddannelsen i hygiejne og rengøringsteknik
Kursus

Hygiejne- og rengøringsteknik - grundlæggende (akademiuddannelsen i hygiejne og rengøringsteknik)

Du får grundlæggende forudsætninger for at vælge relevante metoder og midler til en bestemt rengøringsopgave, fx rengøring i et produktionsmiljø.

Fakta

Navn:
Hygiejne- og rengøringsteknik - grundlæggende
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 4.000 - 6.500 kr. SVU under visse forudsætninger

Modulet er obligatorisk på akademiuddannelsen i hygiejne og rengøringsteknik.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet giver grundlæggende kemisk, biologisk og metodisk viden til at vurdere en konkret rengøringsfaglig opgave og vælge løsningsmuligheder.

Modulet indeholder emner som:

  • Rengøringskemi, herunder kemikaliers egenskaber i forhold til smudstyper, materialekendskab og overfladeegenskaber
  • Produktionshygiejne, herunder mikroorganismer, desinfektion og sterilisationsmetoder
  • Rengøringsmetoder, herunder rekvisitter og maskiner, kemikaliers anvendelighed, værnemidler og arbejdsprocesser
  • Lovkrav

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Hygiejne- og rengøringsteknik - grundlæggende er obligatorisk på akademiuddannelsen i hygiejne og rengøringsteknik, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 4.000 - 6.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.