Rengøringspersonale på hospital ordner hospitalstuei
Kursus

Hospitalsservice (akademiuddannelsen i hygiejne og rengøringsteknik)

Du beskæftiger dig med de serviceopgaver, der er karakteristiske for et hospital. Ud over specialrengøring er der fx fokus på fødevaresikkerhed, forflytning, ergonomi, indkøb og vedligehold af hjælpemidler.

Fakta

Navn:
Hospitalsservice
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
5
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i hygiejne og rengøringsteknik.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

 

 

 

 

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du får kompetencer til at samarbejde med de øvrige hospitalspersonale om rengørings- og serviceopgaver. Bl.a. kan du koordinere opgaverne og instruere medarbejdere i at udføre dem.

Modulet indeholder emner som:

 • Serviceopgaver i et bredere perspektiv, fx samarbejde med andre personalegrupper
 • Fødevarehåndtering i forbindelse med madservering mv.
 • Specialrengøring af fx ismaskine, ilt- og anæstesiudstyr
 • Sårhageholder, herunder korrekt opførsel og hygiejne på operationsstue
 • Ergonomisk vurdering og rådgivning
 • Instruktion af rengøringspersonale i forflytningsteknik
 • Indkøb af nyt udstyr og vedligehold af hjælpemidler

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Hospitalsservice er valgfrit på akademiuddannelsen i hygiejne og rengøringsteknik, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 5 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse