Hænder der klapper
Kursus

Event management (akademiuddannelsen i service og oplevelser)

På kurset arbejder du med alle faser af eventplanlægning - fra de første ideer til gennemførsel og evaluering.

Fakta

Navn:
Event management (akademiuddannelsen i oplevelsesøkonomi)
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du bliver præsenteret for redskaber til at planlægge og afholde events. Du lærer at analysere og forstå karakteristika ved eventmanagement og at varetage væsentlige ledelsesopgaver. 

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet giver forudsætninger for at analysere og forstå event management og de forhold, der er væsentlige for ledelse af event management. Du beskæftiger dig med alle typer af events, både korte- og længerevarende, nationale og internationale.

Målet er, at du opnår ledelseskompetence, så du kan håndtere alle opgaver i forbindelse med afholdelse af events, dvs. analyse, design, planlægning, budgetlægning og finansiering.  

Du lærer om:

 • Design af events set i en oplevelsesøkonomisk kontekst
 • Projektledelsesværktøjer
 • Teamsætning og ledelse af frivillige
 • Idéudvikling og -vurdering
 • Projekt- og økonomistyring
 • Risikostyring og kriseledelse
 • Fundraising

Undervisningen

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Modulet kan udbydes af:

Desuden online hos SmartLearning.

Eksamen

Skriftligt afgangsprojekt med mundtligt forsvar.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i oplevelsesøkonomi, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
16. april 2024
31. maj 2024
Event Management Dagundervisning 6600 Vejen