Hænder der klapper
Akademiuddannelse

Akademiuddannelsen i service og oplevelser

På uddannelsen lærer du at skabe og producere oplevelser og events, der kan skabe merværdi for kunden.

Fakta

Navn:
Akademiuddannelsen i service og oplevelser
Tidligere navn:
AU i oplevelsesøkonomi
Varighed:
3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 31 - 44.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Du lærer at lede og motivere andre i arbejdet med at udvikle værdiskabende serviceydelser og oplevelser for kunderne, og du bliver klædt på til at brande og markedsføre virksomheden eller projektet over for omverdenen.

Akademiuddannelsen i oplevelsesøkonomi henvender sig til alle, der arbejder med oplevelser, events og branding, fx inden for turistbranchen eller i andre virksomheder.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Oplevelsesøkonomi handler om, hvordan virksomheder kan skille sig ud sine konkurrenter og skabe kundeloyalitet gennem produkter, services og kommunikation, der indeholder værdiskabende kundeoplevelser.

Opbygning

Akademiuddannelsen i oplevelsesøkonomi er en videregående voksenuddannelse inden for det merkantile område.

Uddannelsen består af:

 • obligatoriske moduler (20 ECTS)
 • valgfag (30 ECTS)
 • et afgangsprojekt (10 ECTS)

Undervisning

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Desuden online hos SmartLearning.

Titel

Uddannelsen giver adgang til titlen AU i oplevelsesøkonomi.

Den engelske betegnelse er Academy Profession (AP) Degree in oplevelsesøkonomi.

Merkonom

Studerende, der har gennemført moduler svarende til mindst 40 ECTS-point under det merkantile fagområde, kan anvende betegnelsen Merkonom. Betegnelsen på engelsk er Academy Foundation (AF) Graduate in Business.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Du kan tage en hel akademiuddannelse eller vælge enkelte fag.

Du kan selv sammensætte en fleksibel akademiuddannelse ved at kombinere moduler fra forskellige akademiuddannelser. Tal med studievejlederen på uddannelsesstedet om mulighederne for at sammensætte en uddannelse, der passer til dine behov.

Erhvervsakademierne kan tilbyde indledende kurser, der forbedrer grundlaget for at gennemføre nogle fag. Kontakt den skole, hvor du vil søge optagelse til akademiuddannelsen, hvis du er i tvivl om dine forudsætninger.

Fagoversigt

Obligatoriske moduler

 • Kundeforståelse og oplevelsesdesign (5 ECTS)
 • Oplevelsesøkonomi (10 ECTS)
 • Service, oplevelser og værtskab (5 ECTS)

Valgfri moduler

 • Event management (10 ECTS)
 • Markedsføring af service og oplevelser (5 ECTS)
 • Oplevelsesbaseret konceptudvikling (5 ECTS)
 • Oplevelsesledelse (10 ECTS)
 • Revenue Management (5 ECTS)

De valgfrie moduler svarer til 30 ECTS. Du kan vælge moduler fra andre fagområder end det merkantile, dog højst 15 ECTS. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante valgfag.

Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Afgangsprojekt

Du afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt (10 ECTS).

 

Varighed

Akademiuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel akademiuddannelse koster ca. 31 - 44.000 kr. Hvert modul koster 5-7.000 kr. Se prisen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under det enkelte modul.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver adgang til relevante diplomuddannelser.

Læs mere om mulige arbejdsområder og typer af job inden for arbejde med rejser og turisme og marketingarbejde.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne. 

au-guiden.dk