Akademiuddannelsen i oplevelsesøkonomi
Kursus

Afgangsprojekt (akademiuddannelsen i oplevelsesøkonomi)

Som afslutning på akademiuddannelsen i oplevelsesøkonomi skal du udarbejde et skriftligt afgangsprojekt.

Fakta

Navn:
Afgangsprojekt (akademiuddannelsen i oplevelsesøkonomi)
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Bestået obligatoriske og valgfrie fagmoduler
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 6.000 - 6.500 kr. SVU under visse forudsætninger

Projektet giver dig mulighed for at gå i dybden med en selvvalgt problemstilling hentet fra virkeligheden. 

Projektforløbet skal dokumentere, at du kan omsætte den teori, du har lært i en praktisk løsning. 

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du arbejder med et relevant praktisk problem, som normalt er hentet fra egen jobfunktion, fra virksomheden eller branchen. Du udarbejder en rapport, som præsenterer en faglig problemstilling.

Målet er, at du kan:

  • Formulere og afgrænse problemstillingen inden for det valgte opgavefelt
  • Vurdere og vælge relevant faglig metode
  • Anvende den valgte metode i en problemløsning, der relaterer sig til praksis
  • Præsentere problemstilling, metode, problemløsning og konklusion i rapportform
  • Præsentere og underbygge rapporten i mundtlig og visuel form

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Modulet kan udbydes af:

Desuden online hos SmartLearning.

Eksamen

Skriftligt afgangsprojekt med mundtligt forsvar.

Varighed

Afgangsprojektet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Du skal have bestået alle obligatoriske og valgfrie fagmoduler for at begynde på afgangsprojektet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 6.000 - 6.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
31. august 2020
11. december 2020
Afgangsprojekt AU i Oplevelsesøkonomi - Online stu Fjernundervisning 1366 København K
*
4. september 2020
22. januar 2021
Afgangsprojekt AU i Oplevelsesøkonomi Dagundervisning 7400 Herning