Akademiuddannelsen i kommunikation og formidling
Kursus

Teknologikommunikation (akademiuddannelsen i kommunikation og formidling)

Du lærer at sætte ord på, hvordan teknologi som fx robotter kan anvendes og skabe værdi i forretningen.

Fakta

Navn:
Teknologikommunikation
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
5
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU under visse forudsætninger

Desuden kan du kommunikere om de muligheder og udfordringer, som implementering og drift af teknologien medfører for virksomheden.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet giver forudsætninger for at kommunikere med kolleger, ledere og fageksperter om teknologiens implementering i forretningen.

Du får viden om ledelses- og forandringskommunikation, som du kan bruge i praksis til at gå i dialog med kolleger og ledere om medarbejdernes roller og arbejdsopgaver efter implementering af robotteknologi.

Du får redskaber til at analysere såvel menneske til menneske- som menneske-maskine-interaktion.

Modulet indeholder emnerne:

  • Kommunikationsteorier
  • Kommunikationsmodeller
  • Afsender- og modtagerforhold
  • Målgrupper
  • Strategi-, ledelses- og forandringskommunikation
  • Menneske-maskine-interaktion

 

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Modulet kan udbydes af:

Desuden online hos SmartLearning.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Teknologikommunikation er valgfrit på akademiuddannelsen i kommunikation og formidling, men kan evt. også indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse.

Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 5 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.