To kolleger kigger på en tablet
Kursus

Teknologikommunikation (akademiuddannelsen i kommunikation og formidling)

Du lærer at sætte ord på, hvordan teknologi som fx robotter kan anvendes og skabe værdi i forretningen.

Fakta

Navn:
Teknologikommunikation
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
5
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Desuden kan du kommunikere om de muligheder og udfordringer, som implementering og drift af teknologien medfører for virksomheden.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

 

 

 

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet giver forudsætninger for at kommunikere med kolleger, ledere og fageksperter om teknologiens implementering i forretningen.

Du får viden om ledelses- og forandringskommunikation, som du kan bruge i praksis til at gå i dialog med kolleger og ledere om medarbejdernes roller og arbejdsopgaver efter implementering af robotteknologi.

Du får redskaber til at analysere såvel menneske til menneske- som menneske-maskine-interaktion.

Modulet indeholder emnerne:

  • Kommunikationsteorier
  • Kommunikationsmodeller
  • Afsender- og modtagerforhold
  • Målgrupper
  • Strategi-, ledelses- og forandringskommunikation
  • Menneske-maskine-interaktion

 

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Modulet kan udbydes af:

Desuden online hos SmartLearning.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Teknologikommunikation er valgfrit på akademiuddannelsen i kommunikation og formidling, men kan evt. også indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse.

Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 5 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse