To kolleger kigger på en tablet
Kursus

Pressehåndtering i praksis (akademiuddannelsen i kommunikation og formidling)

Du får forståelse for kontakten med presse og medier, så du kan lægge strategier for virksomhedens pressearbejde.

Fakta

Navn:
Pressehåndtering i praksis
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Bl.a. kan du identificere interessenter, vælge medier og prioritere mellem formidling via pressemeddelelser, interview, konferencer mv.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

 

 

 

 

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du får kompetencer til at vurdere organisations rolle i forhold til medierne, offentligheden og det politiske system, og du får blik for de gode historier, der kan fremme virksomhedens sag i presse og offentlighed.

Modulet indeholder emner som:

 • Relevante begreber, metoder, modeller og teorier inden for pressehåndtering generelt samt marketing public relations, issues management, krisekommunikation og public affairs gennem medierne
 • Mediernes samfundsrolle og arbejdsbetingelser
 • Generel pressehåndtering - det gode pressearbejde og den gode historie
 • Strategier og midler til pressehåndtering
 • Brug af presse og medier til at understøtte marketingindsatsen
 • Brug af presse og medier til at fremme organisationens sag i offentligheden og i det politiske system
 • Forebyggelse og håndringer af kriser i medierne

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Modulet kan udbydes af:

Desuden online hos SmartLearning.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Pressehåndtering i praksis er valgfrit på akademiuddannelsen i kommunikation og formidling, men kan evt. også indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse.

Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse