To kolleger kigger på en tablet
Kursus

Fundraising i praksis (akademiuddannelsen i kommunikation og formidling)

Du får grundlæggende begreber og metoder til at opbygge relationer og håndtere kommunikationen med donorer, medlemmer og bidragydere i din virksomheds fundraisingaktiviteter.

Fakta

Navn:
Fundraising i praksis
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Fx lærer du at researche og samle informationer, opbygge ansøgninger, udarbejde økonomiske dokumenter og indgå i relations- og lobbyarbejde.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

 

 

 

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du lærer at varetage opgaver som planlægning og formidling i forbindelse med fundraisingaktiviteter. Det kan fx være kampagner og indsamlinger.

Det indebærer bl.a., at du kan:

  • opstille mål for en fundraisingaktivitet og evaluere den
  • skaffe dig relevant viden om donorer og medlemmer
  • gennemføre relevante indsamlingskampagner
  • vurdere en kampagne i forhold til målgruppe
  • identificere nye indtægtsdækkende aktiviteter
  • anvende referencer og testemonials aktivt i en indsamling

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Modulet kan udbydes af:

Desuden online hos SmartLearning.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Fundraising i praksis er et valgfrit modul på akademiuddannelsen i kommunikation og formidling, men kan evt. også indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse.

Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse