Akademiuddannelsen i kommunikation og formidling
Kursus

Fundraising i praksis (akademiuddannelsen i kommunikation og formidling)

Du får grundlæggende begreber og metoder til at opbygge relationer og håndtere kommunikationen med donorer, medlemmer og bidragydere i din virksomheds fundraisingaktiviteter.

Fakta

Navn:
Fundraising i praksis
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 19.500 kr. SVU under visse forudsætninger

Fx lærer du at researche og samle informationer, opbygge ansøgninger, udarbejde økonomiske dokumenter og indgå i relations- og lobbyarbejde.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du lærer at varetage opgaver som planlægning og formidling i forbindelse med fundraisingaktiviteter. Det kan fx være kampagner og indsamlinger.

Det indebærer bl.a., at du kan:

  • opstille mål for en fundraisingaktivitet og evaluere den
  • skaffe dig relevant viden om donorer og medlemmer
  • gennemføre relevante indsamlingskampagner
  • vurdere en kampagne i forhold til målgruppe
  • identificere nye indtægtsdækkende aktiviteter
  • anvende referencer og testemonials aktivt i en indsamling

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Modulet kan udbydes af:

Desuden online hos SmartLearning.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Fundraising i praksis er et valgfrit modul på akademiuddannelsen i kommunikation og formidling, men kan evt. også indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse.

Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste ca. 19.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
2. marts 2022
28. april 2022
fundraising manager Dagundervisning 6000 Kolding