Indledende kurser til akademiuddannelserne
Kursus

Indledende kursus i matematik og fysik

Modulet er en god forberedelse for alle, som ønsker at begynde på akademiuddannelsen i byggeteknologi, men som ikke har beskæftiget sig med matematik og fysik i nogle år.

Fakta

Navn:
Indledende matematik og fysik (akademiuddannelsen i byggeteknologi)
Type:
Andre uddannelser
Varighed:
Ca. 3 måneder på deltid
ECTS:
5
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling

På kurset lærer du en række grundlæggende teorier inden for matematik og fysik, som du kan bruge til beregninger af bygge- og anlægstekniske opgaver.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Som deltager på modulet opnår du grundlæggende færdigheder og kompetencer inden for matematik og fysik. Kurset giver et godt fundament for det videre studieforløb på akademiuddannelsen i bygningsteknologi.

Faget omfatter følgende emner inden for matematik:

 • Grundlæggende regneregler: addition, subtraktion, multiplikation, division, hierarki og parenteser
 • Brøkregneregler: addition, subtraktion, multiplikation og division
 • Potens og rod-regler
 • Procentregning og andele
 • Koordinatsystemer, ligninger og funktioner
 • Trigonometri
 • a) Retvinklede og vilkårlige trekanter, herunder Pythagoras
 • b) Sin/asin, cos/cosin, tan/atan, sinusrelationen og cosinusrelationen. (Kan evt. tages senere på den egentlige uddannelse).

Faget omfatter følgende emner inden for fysik:

 • Fysiske størrelser og enheder
 • Grundlæggende fysik med masse, hastighed, massefylde, volumen, tid, acceleration, kraft, arbejde/energi, effekt, tryk, temperatur, tyngdekraft
 • Dynamik – Grundlæggende (Newton love & tyngdekraften)
   

Kurset kan udbydes på erhvervsakademier, som tilbyder akademiuddannelsen i byggeteknologi.

 

Varighed

Kurset varer ca. 3 måneder på deltid og har et omfang af 5 ECTS.

Optagelse og adgang

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for at søge optagelse på akademiuddannelserne.

Du kan tage indledende matematik i forbindelse med, at du søger optagelse - eller allerede ér optaget - på et modul til en akademiuddannelse.

Økonomi

Hvert modul koster mellem 500 - 11.000 kr. Hertil kommer udgifter til bøger og andre materialer.

Du kan ikke søge SVU til de indledende kurser.

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.