akademiuddannelsen i beskæftigelse
Kursus

Ungeindsatsen (akademiuddannelsen i beskæftigelse)

Modulet introducerer dig til værktøjer og metoder, du kan bruge i arbejdet med få unge i uddannelse eller job.

Fakta

Navn:
Ungeindsatsen (akademiuddannelsen i beskæftigelse)
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du lærer om forskellige ungegrupper og får viden om indgange til ungdomsuddannelserne og arbejdsmarkedet. 

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

På dette modul lærer du at anvende og omsætte de forskellige vejledningsmetoder til de forskellige målgrupper og motivere den unge til uddannelse eller arbejde. Du beskæftiger dig med:

  • Juridiske, økonomiske og organisatoriske rammer for ungeindsatsen på beskæftigelsesområdet
  • Forskellige målgrupper iblandt unge – forskellige problemstillinger, metoder og indsatsbehov
  • Uddannelsesfeltets struktur og kultur, herunder medansvar for egen læring i voksenuddannelserne
  • Forhold i ungdomslivet med relevans for uddannelse og læring, herunder det gode skoleliv, ungdomsidentitet, læringsadfærd, læringsstile og læringsstrategier
  • Teorier og metoder i beskæftigelsesarbejde med unge, herunder ungdomspædagogik, vejledningsmetoder, motivationsarbejde, gruppevejledning og individuelle samtaler
  • Tilgange til at understøtte unges egen handlen i form af uddannelseskendskab, uddannelsesforberedelse, uopfordret ansøgning, jobsøgning og jobsamtale.

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften-, weekend- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i beskæftigelse, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder, og har et omfang der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse