akademiuddannelsen i beskæftigelse
Kursus

Unge og voksnes valg og valgprocesser (akademiuddannelsen i beskæftigelse)

På modulet lærer du om valgprocesser og karriereudvikling i teori og praksis. Du lærer at yde kvalificeret vejledning til unge og voksne om valg af uddannelse og erhverv.

Fakta

Navn:
Unge og voksnes valg og valgprocesser (akademiuddannelsen i beskæftigelse)
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du opnår bl.a. forudsætninger for at udvikle din egen vejlederrolle og vejledningspraksis. Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i beskæftigelse.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du lærer at anvende centrale metoder og værktøjer i karrierevejledningen af unge og voksne.

Du beskæftiger dig med:

  • Karriereudvikling, valgprocesser og faktorer, der påvirker karrierevalg hos unge og voksne ledige
  • Arbejdsmarkedets og uddannelsesmarkedets udvikling og aktuelle muligheder
  • Metoder og værktøjer i vejledningen af valgprocesser, herunder specifikke samtaleteknikkers praktiske anvendelsesmuligheder i forhold til at understøtte unge og voksnes karrierevalg
  • Vejledningsfaglige problemstillinger i relation til karrierevalg
  • Fagligt og tværfagligt samarbejde om løsning af konkrete vejledningsfaglige problemstillinger
  • Vejlederens rolle samt metoder til udvikling af egen vejlederrolle og vejledningspraksis

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften-, weekend- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i beskæftigelse, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder, og har et omfang der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse