akademiuddannelsen i beskæftigelse
Kursus

Særlige målgrupper i beskæftigelsesindsatsen (akademiuddannelsen i beskæftigelse)

Modulet giver dig indsigt i metoder og værktøjer, der kan anvendes i indsatsen for at få særlige målgrupper i uddannelse eller beskæftigelse.

Fakta

Navn:
Særlige målgrupper i beskæftigelsesindsatsen (akademiuddannelsen i beskæftigelse)
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du lærer forskellige vejledningsmetoder og tilgange til læring i forhold til den konkrete målgruppe. 

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du lærer at anvende dine kompetencer til at arbejde målrettet og systematisk i forhold til den ledige inden for den valgte målgruppe.

Du beskæftiger dig med:

  • Særlige målgrupper og særlige beskæftigelsesmæssige udfordringer
  • Identitet, marginalisering, inklusion/eksklusion, læringsadfærd og læringsstrategier
  • Det relevante arbejds- og uddannelsesmarked i forhold til særlige målgrupper
  • Tilpasning af metoderne i vejledning, motivationsarbejde, den individuelle samtale og gruppevejledning overfor særlige målgrupper
  • Kommunikation, relationer, etik, myndighedsrolle og konflikthåndtering i arbejde med særlige målgrupper
  • Rådgivning og vejledning af særlige målgrupper i uopfordret ansøgning, jobsøgning og jobsamtale.

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften-, weekend- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i beskæftigelse, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder, og har et omfang der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse