akademiuddannelsen i beskæftigelse
Kursus

Organisering af beskæftigelsesindsatsen (akademiuddannelsen i beskæftigelse)

Modulet giver dig indsigt i, hvordan organiseringen og styringen af beskæftigelsesindsatsen foregår i praksis.

Fakta

Navn:
Organisering af beskæftigelsesindsatsen (akademiuddannelsen i beskæftigelse)
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du lærer hvad der kendetegner en politisk styret organisation, og hvordan du håndterer lettere sagsbehandlingsopgaver. 

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet giver dig viden og metoder til at analysere og forstå, hvordan beskæftigelsesindsatsen styres organisatorisk og politisk.

Du beskæftiger dig med:

  • Hovedtræk i beskæftigelsesområdets fremvækst og udvikling
  • Organisering af beskæftigelsesindsatsen, herunder områdets forskellige sektorer og aktører samt deres rollefordeling
  • Styring af beskæftigelsesindsatsen - rammer, mål og redskaber som beskæftigelsesplaner, driftsøkonomi, rettidighed, refusioner og kvalitetssikring
  • Modeller for organisering af samarbejdet mellem myndighedsudøver og samarbejdspartnere
  • Arbejdsmarkedsforhold såsom flaskehalse, brancher, samt regionale arbejdsmarkedsforhold, samt den overordnede strukturelle udvikling på arbejdsmarkedet og dens betydning for forskellige beskæftigelsesmuligheder
  • Indsatsens målgrupper; aktuelt anvendte kategoriseringssystemer og indsatsformer over for forskellige grupper af ledige, sammenhængen mellem udviklingen på arbejdsmarkedet og forandringer i indsatsens målgrupper.

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften-, weekend- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er obligatorisk på akademiuddannelsen i beskæftigelse, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder, og har et omfang der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse