akademiuddannelsen i beskæftigelse
Kursus

Beskæftigelsesindsatsens juridiske grundlag (akademiuddannelsen i beskæftigelse)

På modulet lærer du om det juridiske grundlag for beskæftigelsesindsatsen.

Fakta

Navn:
Beskæftigelsesindsatsens juridiske grundlag (akademiuddannelsen i beskæftigelse)
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 8.500 - 10.000. SVU under visse forudsætninger

Du får indsigt i sagshåndtering på beskæftigelsesområdet, og du introduceres for de værktøjer, der anvendes for at dokumentere det lovpligtige arbejde på beskæftigelsesområdet. 

Tilmeld dig på voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet giver dig indsigt i de centrale dele af beskæftigelsesindsatsens juridiske grundlag samt kendskab til centrale sagsbehandlingsregler. Du vil få forståelse for, på hvilket juridisk grundlag afgørelser træffes.

Derudover vil du få forståelse for, hvilke værktøjer der skal/kan benyttes i forbindelse med dokumentation. Du beskæftiger dig med:

  • Aktuel beskæftigelseslovgivning og lovgivning inden for forvaltningsret, sygedagpenge, sociallovgivning, retssikkerhed og anden relevant lovgivning
  • Centrale juridiske spørgsmål vedrørende den relevante lovgivning
  • Formelle sagsbehandlingsregler - herunder habilitet, vejledningspligt, notatpligt, partshøring, aktindsigt, klagevejledning, tavshedspligt og god sagsbehandlingsskik

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften-, weekend- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er obligatorisk på akademiuddannelsen i beskæftigelse, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder, og har et omfang der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 8.500 - 10.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.