Foto af Alternativ behandler
Job

Alternativ behandler

Alternativ behandling dækker over en lang række forskellige former for sygdomsbehandlinger og diagnostiske metoder.

Fakta

Arbejdssteder:
Behandlerens private praksis
Stillingsbetegnelser:
Biopat, Homøopat, Healer, Kinesiolog, Grafolog, Astrolog, Kiromantiker

Begrebet er alternativt til og i modsætning til den autoriserede medicin.

Alternativ medicin kaldes også folkemedicin, healing, holistisk medicin, integreret medicin, naturmedicin, naturhelbredelse, new age medicin.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af alternative terapiformer
Alternativ medicin bruges især over for kroniske og ikke præcist definerede lidelser.

Alternativ medicin er karakteristisk ved, at metoderne inden for diagnostik og behandling ikke hviler på et videnskabeligt grundlag. Flertallet af de alternative behandlingsformer lader sig ikke forklare inden for en naturvidenskabelig begrebsverden.

Juridisk omfattes alternativ medicin af Lægemiddelloven og af Lægeloven (Lov om udøvelse af lægegerning).

Det gælder fx rygproblemer, hovedpine, ledsygdomme, knogle- og muskelsmerter, søvnløshed, depression og angst.

En biopat arbejder ud fra en teori om at, sygdom især skyldes en ophobning af affaldsstoffer, der medfører forstyrrelser i immunsystemet. Kostvejledning anses for at være den vigtigste behandling.

Ved hjælp af forskellige test og analysemetoder danner biopaten sig et helhedsbillede af patientens tilstand. Nogle biopater tester med et apparat, andre anvender muskeltest. De kan også supplere med metoder som øreakupunktur, irisdiagnose eller mikroskopi af blodstrukturen.

Homøopaten behandler sygdom med lægemidler af det samme stof, som i store doser fremkalder sygdommens symptomer.

De homøopatiske præparater fremstilles af mange forskellige vegetabilske, mineralske og animalske stoffer, som gradvis fortyndes og bankes, til den ønskede styrke er opnået. Præparatet skal stimulere menneskets egne helbredende kræfter.

I behandlingen indgår en kortlægning af patientens fysiske, følelsesmæssige og mentale tilstand. Det sker gennem at lytte, iagttage og stille spørgsmål, fx om spise- og søvnvaner, tidligere sygdomme og om vigtige hændelser i patientens liv.

En healer overfører lægende energier til patienten ved håndspålæggelse eller bøn for at genoprette en ubalance af kropslig eller psykisk art. Bag denne helbredelsesmetode ligger en opfattelse af, at sygdom er en form for åndelig infektion. Helbredelse kan derfor finde sted gennem en person, der ved indsigt i de skjulte energier kan bekæmpe og uddrive de onde kræfter, der har forvoldt sygdommen.

En kinesiolog benytter en særlig teknik til undersøgelse af muskelfunktionen ved et let tryk på patientens udstrakte arm. Herved antages ændringer i kroppens energi at kunne aflæses som udtryk for sygdom.

Der findes andre former for alternativ behandling og konsultation, som drives på erhvervsmæssig basis:

En grafolog analyserer og afdækker den personlighed, der ligger bag en persons håndskrift. Grafologen laver en karakteranalyse ved at registrere skriftens kendetegn, fx tryk, rytme, stregkvalitet, hældningsvinkel, stivhed og særpræg. På dette grundlag opstiller grafologen et billede af personligheden. Klienterne kan bruge analysen til at opnå en større selvindsigt.

Astrologer arbejder ud fra en teori om den indflydelse, som himmellegemerne Månen, Solen, planeterne og fiksstjernerne formodes at have på livet på Jorden. Desuden benytter de kunsten at forudsige fremtiden ved hjælp af beregninger af himmellegemernes indbyrdes positioner (horoskop).

Astrologi forudsætter, at Universet udgør et hele, hvori de enkelte dele indvirker på hinanden. Det betyder i praksis, at himmellegemerne påvirker livet på Jorden, i særdeleshed menneskers liv.

Kiromantikere bruger en teknik til at kunne forudsige en persons skæbne ud fra hændernes form og især håndfladens mønstre.

Kiromantikeren studerer hændernes form, fingrenes form osv. Især studeres de foldelinjer, der gennemskærer håndfladen, og af disse især livslinjen, der ikke viser livslængden, men derimod helbred og vitalitet, hovedlinjen, der afspejler hjernens evner og hovedets tilstand, samt hjertelinjen, der afspejler følelsesliv og personlige forhold.

Om uddannelserne

Om uddannelse inden for alternative behandlingsformer henvises til foreningernes hjemmesider.

Arbejdssteder

Alternative behandlere arbejder som regel i egen, private praksis. At de kaldes alternative betyder, at de er samlet i brancher, der dækker andre personlige serviceydelser.

Indkomst

Der findes ingen indkomstdata for alternative behandlere.

Fremtidsmuligheder

Almindeligvis udøves alternative behandlingsformer mv. sideløbende med andet arbejde. Søgningen til de alternative behandlinger kendes ikke.

Få mere at vide

Dansk Selskab for Klassisk Homøopati (DSKH)
www.homeopati.dk

Foreningen af healere i Dannmark
www.healerringen.dk

Danmarks komplementære behandlere
www.dakobe

SundhedsRådet
www.sundhedsraadet.dk

Sundhedsstyrelsens Råd for Alternativ Behandling
www.srab.dk

Grafologisk Selskab
www.grafologi.dk

Job der ligner

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.