Skibsmekaniker
Job

Skibsmekaniker (job)

En skibsmekaniker reparerer motorer, pumper og andre maskiner på et skib.

Fakta

Arbejdssteder:
Skibe
Stillingsbetegnelser:
Skibsmekaniker

Som skibsmekaniker arbejder du ofte på et skib, mens det er ude at sejle.

Du har en faglig viden om et skibs motorer og andre anlæg og installationer på et skib.

Skibsmekanikere er typisk ansat på skibe. Du kan også være ansat på et skibsværft eller et motorværksted.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

Som skibsmekaniker sørger du for den løbende vedligeholdelse af skibets motorer og de øvrige mekaniske og tekniske systemer.

Du tilser og reparerer skibenes hovedmotorer og hjælpemaskineriet på skibet, fx andre mindre motorer, kompressorer, pumper og hydrauliske anlæg.

På motorerne skal du fx udskifte lejer, slibe og indstille ventiler, rense og udskifte filtre og tilspænde motordele. Du kan også efterse og reparere det forskellige maskineri.

Arbejde på skibet

Du kan også have vagter, hvor du arbejder som skibsassistent og hjælper med at styre skibet og med at få skibet fortøjet, losset og lastet i havnen.

Som skibsmekaniker arbejder du på skibet, mens det er ude at sejle. Det betyder, at du nogle gange overnatter på skibet og kan have lange perioder hjemmefra, mens du er på vagt.

Nogle skibsmekanikere arbejder på skibsværfter med at reparere motorer og andre maskiner på skibe.

Arbejdsopgaver

De typiske arbejdsopgaver for en skibsmekaniker er:

  • Vedligeholde og reparere skibets motorer
  • Vedligeholde og reparere andre tekniske systemer på skibet
  • Fortøje, losse og laste skibe i havnen

Arbejdssteder

Nogle af de typiske arbejdssteder for en skibsmekaniker er:

  • Handelsskibe
  • Passagerskibe
  • Skibsværfter
  • Værksteder, hvor der repareres skibsmotorer

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Skibsmekaniker34.202 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Indkomstoplysningerne gælder for ansatte i stillinger med ovenstående titler. Det dækker dermed ikke selvstændige med eget firma eller uddannede skibsmekanikere, der er ansat i stillinger med andre titler.

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Uddannelsesvej

Uddannelsen til skibsmekaniker er en erhvervsuddannelse, der tager 3 år og 9 måneder.

Læs om uddannelsen til skibsmekaniker

Mere uddannelse

Som skibsmekaniker har du adgang til flere videregående uddannelser.

I Adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser du opfylder adgangskravene til.

Nogle videregående uddannelser har adgangskrav, som du måske endnu ikke opfylder. Dem kan du også se i Adgangskortet. Måske mangler du kun enkelte fag eller niveauer, som du kan tage på forskellig måde, fx ved supplering.

Prøv Adgangskortet

Voksen- og efteruddannelse

Du kan som skibsmekaniker tage AMU-kurser fx inden for området Teknisk installationer og energi. Se en oversigt over relevante AMU-kurser.

Er du faglært og har mindst 2 års erhvervserfaring, kan du også efteruddanne dig på deltid. Se relevante muligheder i Videre som faglært.

Læs mere

Læs mere i  Videregående uddannelse efter erhvervsuddannelsen.

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.