Postbud og kurer
Job

Postarbejder

Postarbejdere, postbude og kurerer arbejder med at sortere og omdele breve og pakker og med at afhente post og pakker hos virksomheder.

Fakta

Arbejdssteder:
Distributionscentre, Postcentre og posthuse
Stillingsbetegnelser:
Postbud, Postomdeler, Pakkeomdeler, Kurer, Produktionsmedarbejder, Postsorterer

Det er post- og pakkeomdelerne, der udbringer breve, reklamer og pakker til private husstande og virksomheder.

Postafhentere afhenter post og pakker hos virksomhederne, og på distributionscentre arbejder produktionsmedarbejderne med at sortere breve og pakker.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af postfunktionærer
Omkartering - Postarbejdere arbejder på et distributionscenter, hvor den store sortering af posten sker.

Post- og pakkeomdelere samt kurerer omdeler post og pakker. Det sker fra distributionscentre, hvor omdelerne møder om morgenen. Arbejdet består i at klargøre og omdele breve, pakker, blade, aviser og reklamer. Omdeling af post og pakker foregår udendørs.

Postomdelingen foregår på cykel, knallert eller i bil og er fysisk krævende. Pakkeomdelingen foregår i bil. Visse opgaver omfatter håndtering af tunge pakker og postsække.

Produktionsmedarbejderne sorterer posten på distributionscentre i eftermiddags-, aften- og nattetimerne, og det sker både på automatiske sorteringsmaskiner og manuelt. Arbejdet på distributionscentrene foregår for det meste gående og stående.

Postafhentere hos Post Nord afhenter post hos større kunder og virksomheder, tømmer postkasser og er evt. med til at grovsortere post og pakker. Postafhentere arbejdere for det meste i eftermiddagstimerne.

Kurerer afhenter pakker på distributionscentre og depoter og omdeler forsendelserne med bil enten direkte til modtageren eller til et modtagecenter, der kan være en tankstation, kiosk eller anden butik.

Du bliver oplært på arbejdspladsen. For at arbejde som postarbejder i fx Post Nord skal du have et godt helbred, da arbejdet kan være fysisk krævende. Du skal kunne læse, skrive og tale dansk på et tilfredsstillende niveau. Du skal have en tilfredsstillende straffeattest og være fyldt 18 år.

Arbejdsplads

Omdeling af post er ikke længere forbeholdt Post Danmark, som nu er en del af Post Nord. Flere og flere private virksomheder bringer især pakker ud på linje med Post Nord. I de større byer omdeles desuden breve og mindre forsendelser af cykelbude, se mere i Bud.

Post Nord omdeler post til alle i hele landet seks dage om ugen, og de befordringspligtige produkter omfatter adresserede breve samt dag-, uge- og månedsblade op til 2 kilo og adresserede pakker op til 20 kilo.

De private kurerfirmaer omdelser pakker på hverdage i hele landet. Forsendelserne sorteres og omdelse fra depoter. Post Nord har posthuse, distributionscentre og sorteringscentre i Danmark. Se mere om Post og kurertjenester.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Postbudarbejde26.373 kr.--
Varevognschaufførarbejde, kurer24.824 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Postarbejdere har mulighed for at blive teamkoordinator og få ansvar for bl.a. planlægningen af arbejdet.

Uddannelse

Postarbejdere bliver normalt oplært på arbejdspladsen af lokale instruktører. I oplæringsforløbet indgår ofte et grunduddannelsesforløb. Det kan være i form af et AMU-kursus inden for Transporterhvervene.

Chauffører i kurerfirmaer får en oplæring i virksomheden.

Få mere at vide

Post Nord
www.postnord.dk

Fagligt Fælles Forbund (3F)
www.3f.dk

Landsbrancheklubben 3F-Post
www.3fpost.dk

HK Danmark
www.hk.dk

Dansk Erhverv

Job der ligner

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.