Foto af Togsrevisor
Job

Tog- og buskontrollør

Togrevisorer og buskontrollører kontrollerer billetter, hjælper gangbesværede og folk med barnevogne.

Fakta

Arbejdssteder:
Togene i hovedstadsområdet og på andre jernbanestrækninger
Stillingsbetegnelser:
Togreviser, S-togsrevisor, Togkontrollør, Billetkontrollør

De forebygger uro, og de giver førstehjælp ved ulykker og sygdom.

Togrevisorer og buskontrollører skal være gode til at klare konflikter. Togrevisorer har en lang række serviceopgaver og er jernbaneselskabets direkte kontakt til publikum. Ofte arbejder togrevisorer sammen to og to.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af togrevisor
Togrevisoren tjekker billetter og holder opsyn i toget i det hele taget.

Som togrevisor eller buskontrollør kontrollerer du, om passagererne har billet. Det kan være som en stikprøve i S-tog, regionaltog samt på perronerne. Også i metrotog og bybusser findes billetkontrollører. Hvis passagererne ikke har billetter, giver du en bøde - også kaldet kontrolafgift.

Du hjælper også passagererne med oplysninger om billetpriser, togtider, omstigning og eventuelle uregelmæssigheder i driften. Andre opgaver er at hjælpe passagerer med barnevogne og kørestole samt ældre, gangbesværede, blinde osv.

Hvis situationen kræver det, skal du kunne give førstehjælp, fx i tilfælde af ulykker, sygdom eller overfald. Det betyder, at du skal samarbejde med politi og redningsfolk.

En vigtig opgave er at holde opsyn på stationer og i tog for at forebygge uro, vold og hærværk og i det hele taget skal du give passagererne en følelse af tryghed og sikkerhed. En del af jobbet er også at køre ud til stationer, hvor kunder skal til og fra koncerter, fodboldkampe osv.

Togrevisorer og buskontrollører skal lave døgnrapporter og udfylde anmeldelsesblanketter om uregelmæssigheder på stationens område. Du er også med, når der skal laves passagertælling.

Togrevisorer og buskontrollører hører sammen med lokomotivpersonalet og buschauffører til det kørende personale. Du skal være klar til skifteholdsarbejde, hvor du arbejder om natten og på søn- og helligdage.

Hvis du vil arbejde som togsrevisor eller buskontrollør, skal du have naturlig myndighed, sans for service og være venlig. Du skal være handlekraftig, have initiativ og evne til at tackle pressede situationer, der kan føre til konflikter.

Uddannelse

Du bliver uddannet, efter du er ansat. Uddannelsen tager i alt 15 uger og består af skiftevis teori og praktik og tager udgangspunkt i daglige arbejdsopgaver.

Den teoretiske del af uddannelsen består af 5 moduler, der hver varer et par uger. Du bliver bl.a. undervist i: personaleforhold, turplanlægning, sikkerhed, passagerekspedition, information og service, jernbanegeografi, radiokendskab, sikkerhed/materiel, psykisk arbejdsmiljø og selvforsvar. Du afslutter med en prøve.

Imellem de teoretiske moduler er du i praktik, dvs. du følger en kollega i det daglige arbejde. I løbet af praktikperioderne vil du få flere og flere arbejdsopgaver.

Togrevisorer og buskontrollører kan følge forskellige kurser inden for området.

Du kan finde mere om uddannelse på de enkelte selskabers hjemmesider. Dansk Jernbaneforbund har en oversigt over selskaberne.

Arbejdsplads

En togrevisor arbejder i DSBs og Arrivas tog, fx S-togene i hovedstadsområdet samt regionaltog i hele landet. Desuden arbejder de i den københavnske metro samt i bybusser over hele landet. Se mere om brancherne Regional- og fjerntog samt Lokaltog, bus og taxi mv.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2018). Indtægten er med pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Togrevisor, Buskontrollør28.482 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Der bliver kun udbudt få stillinger som togsrevisor og buskontrollør.

Togrevisorer kan avancere til praktikindøvere, vagthavende og toginstruktører.

Togrevisorer og buskontrollører bliver ansat på overenskomstbasis.

Få mere at vide

Dansk Jernbaneforbund
www.djf.dk

DSB
www.dsb.dk

Securitas
www.securitas.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.