Foto af skib med sejl
Job

Sejlmager (job)

Som sejlmager arbejder du med at designe, fremstille og reparere sejl, kalecher og presenninger.

Fakta

Arbejdssteder:
Sejlmagerier og virksomheder, der fremstiller sports- og campingrekvisitter og markiser.
Stillingsbetegnelse:
Sejlmager

Du tager mål til nye sejl, vælger materialer, skærer til og syr eller svejser delene sammen. Du bruger computerprogrammer både til design og fremstilling.

Det er en fordel, hvis du kan lide at sejle, da du som regel selv tester sejlet.

Sejlmagere arbejder typisk i sejlmagerier og virksomheder, der fremstiller sports- og campingudstyr. 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

En sejlmager fremstiller og reparerer skibssejl, presenninger, solsejl m.m. Det færdige sejl består af en række felter, som du syr eller svejser sammen. Sejlet består af flere felter for at gøre det så stærkt som muligt. Det meste sejlmagerarbejde udføres på bestilling, og du laver som regel kun ét eksemplar af et sejl.

Sejl til kapsejlads

Sejlmagere, der har specialiseret sig i at fremstille sejl til lyst- og kapsejlads, arbejder ofte sammen med sejlsportsfolk. Sejl til kapsejlads skal beregnes med millimeters nøjagtighed. I de fleste sejlmagerier foregår produktionen ved hjælp af computerstyrede anlæg. Som sejlmageren deltager du ofte i monteringen af nye sejl og er med til at afprøve dem på havet.

Presenninger, markiser og solsejl

Til sejlmagerens traditionelle arbejdsområde hører faconsyede presenninger til bl.a. overdækning af redningsbåde, spil og opretstående gods om bord på skibe. I nogle sejlmagerier påtager man sig også andre arbejdsopgaver, fx solsejl og markiser til butikker/boliger, cirkustelte og presenninger til lastvogne.

Arbejdsopgaver

Typiske arbejdsopgaver for en sejlmager er at:

  • Designe og skabe stærke sejl til forskellige bådtyper
  • Udvælge de materialer, som er bedst egnet til opgaven
  • Opmåle et sejl og tegne det op på sejldugen
  • Udskære de enkelte felter og gøre dem klar til syning
  • Sy sejlet sammen
  • Reparere sejl og produkter af sejldug og lignende tekstiler, fx markiser.

Arbejdssteder

En sejlmagere er typisk ansat i:

  • Sejlmagerier.
  • Virksomheder, der fremstiller sports- og campingrekvisitter
  • Fabrikker, der fremstiller presenninger, telte og lignende
  • Egen virksomhed

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Sejlmager30.913 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Indkomstoplysningerne gælder for ansatte i stillinger med ovenstående titler. Det dækker dermed ikke selvstændige med eget firma eller uddannede låsesmede, der er ansat i stillinger med andre titler.

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Uddannelsesvej

Sejlmager en specialisering på uddannelsen Maritime håndværksfag, som også omfatter uddannelsen til bådbygger.

Uddannelsen til sejlmager er en erhvervsuddannelse, der tager fire år og seks måneder.

Læs mere om uddannelsen Maritime håndværksfag (sejlmager)

Mere uddannelse

Hvis du har en erhvervsuddannelse som sejlmager, har du mulighed for at videreuddanne dig.

Videregående uddannelse

Som sejlmager har du adgang til flere videregående uddannelser.

I Adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser du opfylder adgangskravene til. 

Nogle videregående uddannelser har adgangskrav, som du måske endnu ikke opfylder. Dem kan du også se i Adgangskortet. Måske mangler du kun enkelte fag eller niveauer, som du kan tage på forskellig måde, fx ved supplering.

Prøv Adgangskortet

Voksen- og efteruddannelse

Du kan som sejlmager tage AMU-kurser inden for dit område. 
Se en oversigt over AMU-kurser inden for Maritime håndværksfag.

Er du faglært og har mindst to års erhvervserfaring, kan du videreuddanne dig på deltid med en akademiuddannelse. 
Se en oversigt over akademiuddannelserne. 

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.