Foto af Halinspektør
Job

Halinspektør

En halinspektør har det overordnede ansvar for drift og administration af sports- og fritidsanlæggene.

Fakta

Arbejdssteder:
Sports- og fritidsanlæg
Stillingsbetegnelser:
Halinspektør

Halinspetøren er daglig leder af personalet i idrætshaller og har også ansvaret for vedligeholdelsen af bygninger og de tilknyttede arealer. Som halinspektør for fx et stadion eller en svømmehal skal du have sans for detaljen og samtidig have styr på de overordende linier.

Du skal have gode kommunikative evner, da du skal have megen kontakt til skoler, klubber mv. Der bliver etableret flere og flere idrætsanlæg, så efterspørgslen på halinspektører er stigende.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af halinspektør
Jobsamtale - halinspektøren er arbejdsleder for alt personalet i hallen.

Som halinspektør er du leder af sports- og fritidsanlæg. Det kan fx være idrætshaller, stadioner, fodboldbaner, håndboldbaner, tennisbaner, skydebaner, svømmehaller og friluftsbade, skøjtehaller osv.

Du har også ansvaret for de indendørs og udendørs faciliteter, som omklædnings- og baderum, mødelokaler og måske også et cafeteria eller en kiosk.

Dit daglige arbejde går ud på at sørge for, at der bliver ført tilsyn med rengøring og almindelig vedligeholdelse, at anlægget er åbent efter den foreliggende plan, og at redskaber og inventar bliver stillet op og taget ned ved arrangementer, samt at der bliver ført tilsyn med brugernes anvendelse.

Du deltager selv i den daglige praktiske ledelse, eller også er der ansat en medarbejder, som i tæt samarbejde med dig står for den praktiske, daglige virksomhed.

Det er din opgave at sørge for, at fritidsanlægget bliver benyttet bedst muligt. En halinspektør må holde kontakt til skoler, klubber, organisationer og foreninger, planlægge tiderne for arrangementer i anlægget og indgå aftaler om udlejning eller afvikling af fx idrætsstævner, turneringer og opvisninger samt andre ikke-idrætslige arrangementer som fx bankospil, koncerter og fester.

Halinspektøren har også en del administrative opgaver, det er ansættelse og afskedigelse, oplæring og instruktion, udarbejdelse af vagtplaner, ferieplaner osv. Inspektøren skal føre regnskab og udarbejde budgetter og statistikker over anlæggets benyttelse.

Opgaverne er mangeartede, og de kræver overblik. En halinspektør skal have evne for ledelse, administration og planlægning og have gode forhandlings- og samarbejdsevner.

Personalet ved idrætshaller kaldes halassistenter eller idrætsassistenter. De deltager i driften af anlægget, opstiller og nedtager redskaber og inventar ved arrangementer og skal sørge for, at anlægget fungerer godt for både brugere og publikum.

I haller, hvor der er tilknyttet et motionscenter, ansættes idrætsinstruktører, som leder gymnastikundervisning og styrketræning.

En idrætsinspektør fører tilsyn med samtlige idrætsanlæg, der ligger i en kommune. Stillinger som idrætsinspektør oprettes som regel i kommuner med 3 eller flere idrætsanlæg med et særligt stort antal arrangementer.

Arbejdsplads

Halinspektører bliver ansat ved sports- og fritidsanlæg. Anlæggene kan være kommunale, eller de kan være private, selvejende institutioner. se mere om brancherne Sport samt Ejendomsservice.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Haldirektør45.922 kr.--
Halinspektør, Stadionsinspektør32.944 kr.30.236 kr.27.786 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Fremtidsmuligheder

Der findes ingen bestemt uddannelse, som du kan tage, hvis du gerne vil arbejde som halinspektør, men arbejdet kræver bl.a. kendskab til ledelse og bygningsvedligeholdelse.

Du kan for eksempel henvende dig til en kommune eller til bestyrelsen for et idrætsanlæg for at høre om mulighederne for at arbejde som halinspektør.

Kultur- og fritidsområdet er en branche i vækst, og der forventes at komme flere stillinger i de kommende år.

Mere uddannelse

Halinspektørforeningen (HI) afholder kurser og møder for sine medlemmer og formidler information af faglig og organisatorisk art.

Du har også mmulighed for at tage fx Akademiuddannelse i ledelse, eller en teknisk faglig diplomuddannelse, fx Vedligehold (TD).

 

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.